BASF Poľnohospodárske riešenia

BASF Slovensko spol. s r.o. - Kontakty

Kde nás nájdete:

Sídlo spoločnosti a poštová adresa:

BASF Slovensko spol. s r.o.

Einsteinova 23

851 01 Bratislava

Slovenská republika

Telefónne číslo na recepciu spoločnosti: +421 2 58 266 110 / 111

 
 
mapa

Informácie pre prípad núdze:


NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách:

+421 254 774 166

Kontaktné údaje:

Limbová 5,833 05 Bratislava

FNsP Bratislava

pracovisko Kramáre:
Tel: +421 2 5465 2307

Mobil: + 421 911 166 066

E-mail: ntic@ntic.sk

Administrátor

Ak ste niečo na našej stránke nenašli, alebo máte špeciálnu otázku, neváhajte kontaktovat správcu webu:

Monika Vyletelkova

monika.vyletelkova@basf.com


V prípade bezpečnostných otázok prosím kontaktujte nášho kolegu Maroša Filčáka:

E-mail: maros.filcak@basf.com
product-safety-cz-sk@basf.com

Tel.: 02/58 266 170

Mobil: +421 917 178 437

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.