BASF Poľnohospodárske riešenia

Tím AGRO - BASF Slovensko


Oddelenie Agro BASF Slovensko spol. s r. o. ako zástupca jedného z najväčších svetových výrobcov v odvetví osív a ochrany plodín je dlhoročným spoľahlivým partnerom slovenských poľnohospodárov. Ponúka širokú paletu prípravkov na ochranu všetkých dôležitých poľnohospodárskych plodín, rôznorodé osivo, šľachtiteľský materiál a viacero digitálnych nástrojov.

Spoločnosť BASF podpísala v októbri 2017 a apríli 2018 zmluvy o prevzatí firiem a aktív, ktoré spoločnosť Bayer poskytla v rámci akvizície spoločnosti Monsanto v celkovej nákupnej cene 7,6 miliárd Eur. Jedná sa o dôležitý míľnik v utváraní budúcnosti spoločnosti BASF v poľnohospodárskom odvetví a v posilnení dlhodobého záväzku prispievať k udržateľnému poľnohospodárstvu.

Veľký dôraz sa kladie na kvalitný poradenský servis skúsených špecialistov BASF Agro, ktorí sú zákazníkom vo všetkých regiónoch Slovenska neustále k dispozícii.


Spoločnosť je od 30.3.1993 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I. vložka 4634/B.

IČO 31345603

DIČ 2020297642

IČ DPH SK2020297642

BASF Slovensko spol. s.r.o. Oddelenie Agro


Einsteinova 23 (Digitalpark)

851 01 , Bratislava
Tel.: +421 258 266 111,

Fax: +421 258 266 166

http://www.basf.sk - korporátna stránka

Agro basf sk tím kontakty

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.