BASF Ochrana rastlín

Tím AGRO - BASF Slovensko


Oddelenie Agro BASF Slovensko spol. s r. o. ako zástupca jedného z najväčších svetových výrobcov prípravkov na ochranu rastlín je dlhoročným spoľahlivým partnerom slovenských poľnohospodárov. Ponúka širokú paletu prípravkov na ochranu všetkých dôležitých poľnohospodárskych plodín, ako sú obilniny, repka, slnečnica, kukurica, vinič a ďalšie. Kúpou agrochemického podielu firmy AHP – American Cyanamid v roku 2000 sa BASF zaradila medzi vedúce spoločnosti svetovej špičky. Touto akvizíciou prišlo k doplneniu spoločného portfolia a BASF dnes ponúka skutočne kompletný sortiment prípravkov.

Vďaka intenzívnemu a úspešnému výskumu v oblasti prípravkov na ochranu rastlín môže BASF Agro uvádzať na trh novinky, ktoré zaručujú stále istejšiu a voči životnému prostrediu šetrnejšiu ochranu pred škodlivými činiteľmi pestovaných plodín – burinami, chorobami, škodcami. Veľký dôraz sa kladie na kvalitný poradenský servis skúsených špecialistov BASF Agro, ktorí sú zákazníkom vo všetkých regiónoch Slovenska neustále k dispozícii.

Spoločnosť je od 30.3.1993 zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I. vložka 4634/B.

IČO 31345603

DIČ 2020297642

IČ DPH SK2020297642

BASF Slovensko spol. s.r.o. Oddelenie Agro


Einsteinova 23 (Digitalpark)

851 01 , Bratislava
Tel.: +421 258 266 111,

Fax: +421 258 266 166

http://www.basf.sk - korporátna stránka

Agro basf sk tím kontakty

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.