Poznávajme svetové vína s BASF 2017


Pre zákazníkov, ktorí radi spoznávajú prácu kolegov vinohradníkov a vinárov vo svete, máme tento rok pripravenú špeciálnu cestu do Portugalska.


Samozrejme, kto chce vyhrať, musí sa najskôr zúčastniť v súťaži.


Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie fungicídov v období od 1. 4 do 10.8., vyplnenie súťažného lístku a jeho zaslanie spolu s fotokópiami faktúr dokladajúcimi nákup prípravkov na adresu BASF Slovensko spol. s r.o. najneskôr do 18. 8. 2017.

Pre 12 zákazníkov, ktorí sa prihlásili do súťaže a budú vybraní na základe podmienok súťaže zorganizujeme 4dňovú odbornú cestu do vinohradníckeho regiónu Portugalska.

Vyhodnotenie súťaže prebehne 27.8.2017 a to nasledujúcim spôsobom:

A: 9 účastníkom, ktorí zakúpia v súťažnom období súťažnej prípravky v najväčšom objeme (litre / kilogramy) a nákup podložia kópiami faktúr.

B: Ďalší 3 účastníkom súťaže, ktorí budú dňa 25. 8. 2017 určení žrebovaním zo všetkých zaslaných prihlášok do súťaže. V tomto žrebovaní už nebudú zahrnutí účastníci, ktorí cenu získali na základe bodu A.

Minimálne odobraté množstvo prípravkov:

  • Sercadis 3 l
  • Cantus 12 kg
  • Orvego 8 l
  • Delan Pro 25 l
  • Faban 12 l
 
 
 
 

Návratka - prihláška do súťaže

Viac info o prípravkoch:

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.