BASF Poľnohospodárske riešenia

Pestovanie a ochrana obilnín


Obilniny sú vystavené hrozbám mnohých nepriateľov: ako hubovým chorobám, konkurencii burín, škodcom. Pre zachovanie úrodového potenciálu obilnín, je nevyhnutné výrazne znižovať tlak biotických škodlivých činiteľov v priebehu takmer celého vývojového cyklu. To musí spĺňať ekonomické, regulačné a environmentálne požiadavky.

BASF je špecialista a má dlhoročné skúsenosti vo vývoji inovativných látok a v riešeniach ochrany obilnín pred škodlivými činiteľmi, ktoré sú nočnou morou nejedného hospodára.

 
 
 
 

Plodinová karta obilnín na stiahnutie

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.