Butisan® Max - stratégia boja proti burinám v repke

Moderné pestovanie repky sa zameriava na dosiahnutie redšieho porastu tvoreného jednotlivými silnými rastlinami. Vďaka lepšej technike pre výsev je dnes možné dosiahnuť rovnomerné zasiatie 40 semien na meter štvorcový. Tým majú jednotlivé rastliny dostatok priestoru na rozvinutie a vytvorenie silného koreňového systému s dostatkom zásobných látok na zimu. Nutným predpokladom pre to však je, že tieto voľné plochy medzi rastlinami nezaberú burinaté rastliny skôr, ako tie kultúrne.

Repka je v skorých rastových fázach konkurenčne veľmi slabá, a preto je nutné ju podporiť premysleným nasadením herbicídov.

 
 

Butisan® Max

  • Účinnosť na široké spektrum burín
  • Flexibilita aplikácie
  • Spoľahlivosť vďaka kombinácii troch účinných látok - Metazachlór, Quinmerac, Dimethenamid-P

Účinné látky v Butisane® Max a ich spektrum účinku

Butisan® Max obsahuje účinné látky - Metazachlór, Quinmerac a Dimethenamid-P. Obsiahnuté komponenty sa výborne dopĺňajú pri spoločnom úsilí - boji proti jednoklíčnolistovým a dvojklíčnolistovým burinám, ktoré sa množia semenami.

Účinné látky prenikajú do burinných rastlín predovšetkým koreňmi a hypokotylom, čiastočne aj cez listovú plochu a dobre sa rozptýlia v pôde. Tým je zaručený rýchly nástup účinnosti a istá následná účinnosť v pôde i pri rôznych klimatických podmienkach.

Kombinácia 3 účinných látok zabezpečuje účinok na bezkonkurenčne najširšie spektrum burín vrátane lipkavca, rumančekovitých, kapsičky, peniažteku a ďalších kapustovitých, pakostov aj iných druhov.

Butisan® Max skvele účinkuje aj na jednoklíčnolistové, z ktorých menujme napríklad problémovú psiarku, metličku obyčajnú a lipnicu ročnú.

Flexibilná aplikácia - vyrieši širokospoektrálne zaburinenie

Rozhodnutie, či vykonať postrek proti burinám preemergentne alebo postemergentne, závisí predovšetkým na spektre burín na daných pozemkoch. Náš herbicíd do repky - Butisan® Max - tu prináša dostatočnú flexibilitu a môže byť použitý pre obe možnosti. Ťažisko preemergentného nasadenia herbicídu Butisan® Max by malo spočívať na plochách so silným zaburinením kapustovitými a pakostovitými burinami.

Vykonávajte aplikáciu dôsledne v danom časovom okne (preemergentne až cca 10 dní po sejbe) - nezávisle na vývojovom štádiu repky, nezávisle od vývoja burín a tiež pri suchej pôde. K prebudeniu semien burín často stačí aj samotná rosa. Obavy, že vďaka príliš skorému termínu aplikácie dôjde k poklesu účinnosti, sú zbytočné.

Skúsenosti z praxe ukázali, že naopak skorá aplikácia prináša tie najlepšie výsledky. Butisan® Max v systéme skorej postemergentnej aplikácie si veľmi dobre poradí s bežnými burinami, ako sú ježatka, láskavce, zemedym, psiarky, moháre, lipnica, žltnica, mlieče, iskerníky, rumančeky a ruman, hluchavky, mrlíky a lipkavec.

V dávke 2,25 l / ha pôsobí po celý jeseň i na novo vzchádzajúce vlny burín a repka ide do zimy s vyradenou konkurenciou burín. Nutné je však zdôrazniť, že na poliach s vysokým výskytom pakostov, peniažtekov a pastiersej kapsičky musí byť vykonaná aplikácia plnej registrovaných dávky 2,5 l / ha - tým je zabezpečená vynikajúca a spoľahlivá účinnosť na tieto inak ťažko kontrolovateľné burinové druhy.

Pokiaľ sú však ihneď po sejbe hlásené silné dažde, máte s prípravkom Butisan® Max možnosť aplikáciu pár dní pozdržať, a tak sa vyhnúť riziku odplavenia účinných látok z klíčiacej zóny burín. Cieľom by mala byť skutočne veľmi skorá aplikácia, však s prípravkom Butisan® Max máte možnosť flexibilne reagovať na aktuálne podmienky a počasie.

V prípravku Butisan® Max tak máme k dispozícii herbicíd účinný proti širokému spektru burín. Pritom je možné ho aplikovať flexibilne podľa podmienok, čím docielime vysokú účinnostť a spoľahlivosť.


aplikácia herbicídu Butisan® Max

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zvýhodnená ponuka

Butisan® Max si teraz môžete zakúpiť vo zvýhodnenom balíku.

Viac informácii na tejto karte.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.