BASF Poľnohospodárske riešenia
Product Datasheet
augusta 2018
fungicíd

Caryx®

Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku.

Rastový regulátor, ktorý v jesennom období reguluje rast, ovplyvňuje hrúbku koreňového kŕčka, zvyšuje istotu prezimovania, potláča fómovú hnilobu. Na jar reguluje rast, ovplyvňuje zapojenie porastu, počet plodných vetiev a pôsobí proti poliehaniu.

Priamy výber prípravkov

Zvoľte kritéria pre rýchle vyhľadávanie prípravkov.

Benefity


  • dokonalá odolnosť rastlín repky počas zimy a lepší začiatok rastu na jar
  • ideálna stavba rastlín pre lepšiu odolnosť proti poliehaniu a rovnomerné kvitnutie
  • silné šešule s rovnomerným dozrievaním a zberom bez strát
  • spoľahlivá kontrola chorôb
  • jednoduchá a bezpečná aplikácia aj v chladnom počasí

Na stiahnutie:

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Ošetrenie nevyrovnaných porastov

Akákoľvek aplikácia rastových regulátorov je zásah do rastliny, ktorý by mal byť premyslený, s cieľom zníženia predlžovania rastlín repky, bez toho, aby sa zmenil jej vývojový vzorec alebo bol pre ne fytotoxický. Kľúčom k udržateľnému pestovaniu repky s vysokým potenciálom výnosu je práve premyslený zásah rastového regulátoru v optimálnej fáze vývoja repky v primeranej dávke azolu...

celý článok o doporučení pre ošetrenie repkových porastov nájdete tu

Ochrana pred fómovou hnilobou

Pri vhodnej kombinácii poveternostných podmienok na jeseň (teploty okolo 15°C a vysoká vlhkosť) dochádza k infekcii mladých listo v repky fómovou hnilobou, následne dochádza k rozvoju a rastu hubového patogénu vnútri listov smerom ku koreňovému krčku a jeho infekcii. Po obnovení vegetácie na jar je koreňový krčok silne poškodený a dochádza k poškodeniu alebo úhynu rastlín repky.

Pre účelnú a efektívnu ochranu pred týmto patogénom je nutné vykonať aplikáciu fungicídu už na jeseň.

Porovnanie účinnosti prípravku Caryx® na fómovú hnilobu so štandardmi bežne dostupných na trhu dlhodobo potvrdzujú, že Caryx® je v účinnosti plne porovnateľný so štandardmi alebo dosahuje lepšiu účinnosť. Vysoká účinnosť je dosahovaná už pri aplikácii od 0,75 l/ha.

Regulácia rastu na jeseň dáva základ vysokým výnosom

Dôležitou vlastnosťou prípravku Caryx® je schopnosť efektívnej regulácie hmoty nadzemných častí repky ozimnej a zabráneniu vyťahovania vegetačného vrcholu.

Pri pohľade na pole repky ošetrenej prípravkom Caryx® je vidno, ako rastliny vytvárajú "prisadnutý" habitus. Spolu v kombinácii s tvorbou silného koreňového krčku a mohutného koreňového aparátu sa tak vytvárajú ideálne podmienky pre úspešné prezimovanie založených porastov repky ozimnej. Pre vytvorenie týchto podmienok je ideálna aplikácia v rozpätí dávok 0,75 - 1,0 l/ha (v závislosti na podmienkach a stavu porastu).

Aký vplyv má aplikácia rastového regulátoru na výnos?

Skúsenosti z praxe podložené desiatkami výsledkov presných maloparcelkových pokusov dokazujú, že Caryx® v žiadnom prípade neznižuje výnos, naopak, je plne zrovnateľný so všetkými štandardmi na trhu. Jesennou aplikáciou umožníme vytvorenie základov výnosotvorných postranných vetiev (pupenov) a ich ochranu v zimnom období, čím vytvárame základ vysokých výnosov.

Informácie o produkte

Všeobecné informácie

Meno:Caryx®
Formulácia:kvapalný koncentrát
Účinná látka:
  • 210 g/l mepiquatchlorid
  • 30 g/l metconazole
Etiketa (návod na použitie)Caryx® etiketa
Karta bezpečnostných údajovCaryx® karta bezpečnostných údajov
Katalóg - viac infoCaryx® informácie z katalógu
Stiahnite si PDF Reader zdarma

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.