BASF Poľnohospodárske riešenia
Product Datasheet
augusta 2018
fungicíd

Systiva®

Prvý nepostrekový fungicíd určený na ošetrenie jačmeňa ozimného a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Systiva sa aplikuje ako bežné moridlo osiva s účinnosťou proti chorobám osiva a dlhodobou ochranou listov.

Priamy výber prípravkov

Zvoľte kritéria pre rýchle vyhľadávanie prípravkov.

Benefity

 • aplikácia fungicídu už na osivo morením
 • nezávislosť aplikácie na poveternostných podmienkach
 • nová účinná látka Xemium zo skupiny fungicídov SDHI II. generácie
 • jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi
 • časová úspora počas jarnej špičky
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Systiva® v praxi


Čo je Systiva® ?


Prinášame Vám prvý nepostrekový fungicíd na slovenskom trhu. Vynikajuca účinnosť prípravku Systiva® na široké spektrum hubových chorôb obilnín je vďaka najmodernejšej účinnej látky zo skupiny karboxamidov - fluxapyroxad (obchodný názov Xemium®). Patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy. Zamedzuje rastu a rozvoju hubových patogénov bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti látok potrebných pre syntézy prebiehajúce v bunkách patogénu.


Táto účinná látka má výborný preventívny aj kuratívny účinok. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie a rast mycélia a tiež sporuláciu. Zabraňuje rozvoju patogénnych húb vo všetkých rastových a reprodukčných štádiách. Dlhodobá ochrana pred napadnutím rastlín hubovými chorobami je umožnená postupným odberom účinnej látky Xemium® koreňovým systémom a plne systematickým rozvádzaním cievnymi zväzkami do nadzemných častí rastliny. Rastlinám sa tak dostane optimálnych podmienok pre vzchádzanie a následný rast.

Výsledky pokusov:

Porasty jačmeňa ozimného ošetrené prípravkom Systiva® majú vyššiu schopnosť prežiť extrémne chladné teploty behom zimy. Na jar lepšie regenerujú a obnovujú svoj rast. Dáta z pokusov nám potvrdzujú, že ozimný jačmeň ošetrený prípravkom Systiva® mal o 54% viac listovej plochy ako u varianty bez ošetrenia. Dokonca aj výsledky napadnutia hubovými chorobami potvrdzujú až o 26% vyššiu vitalitu rastlín na jar. Zdravé porasty lepšie fototysentizujú, a tým urýchľujú rast a vývoj rastlín.

Teraz ochrana jačmeňa aj bez postreku

Najlepšie výsledky nám dokazujú prevádzkové pokusy, a preto sme v roku 2015 spolupráci s poľnohospodárskymi subjektami v Českej republike založili niekoľko desiatok prevádzkových pokusov v jarnom a ozimnom jačmeni za účelom potvrdenia prínosov revolučného nepostrekového fungicídu Systiva®.

Z pokusov v jarnom jačmeni nám jednoznačne vychádza, že Systiva® zvýšila úrodu v priemere o 8% oproti variantám bez použitia prípravku Systiva®

Výsledky pokusov Systiva®

Po vyhodnotení pokusov si dovoľujeme tvrdiť, že:

 • účinná látka Xemium® sa odlišuje svojou jedinečnou mobilitou a výkonom
 • Systiva® umožňuje nezávislosť na výkyvoch počasia
 • zaručuje väčší počet rastlín na hektár vďaka lepšiemu klíčeniu a vzchádzaniu
 • podporuje rozvoj koreňového systému a optimalizuje podmienky pre rast
 • zvyšuje odolnosť voči zime a istotu jarnej regenerácie
 • poskytuje dlhodobú ochranu proti listovým chorobám od samého začiatku vegetácie
 • kombinuje ochranu proti chorobám listov s ochranou proti chorobám prenosných osivom a pôdou
 • Systiva® zvýšila výnos v priemere o 8% oproti variantom bez použitia revolučného prípravku

Pokusy sme založili aj na Slovensku

Výsledky pokusov z Výskumnej šľachtiteľskej stanice Vígľaš - Pstruša

Plodina: jačmeň jarný

Ošetrené varianty prípravkom Systiva® s dávkou 0,75 l / t osiva a na porovnanie neošetrené.

Varianty, kde bol aplikovaný fungicíd Capalo® a fungicíd Adexar® Plus a neošetrená kontrola.

Variant ošetrený len prípravkom Capalo® v dávke 1,2 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Variant ošetrený len prípravkom Adexar® Plus v dávke 1,25 l/ha, v termíne BBCH 37 - 39

Graf ukazje vplyv prípravku Systiva® na úrodu.

Kontrola (A - bez prípravku Systiva® ; B - s prípravkom Systiva®)

Neošetrená kontrola, bez použitia nepostrekového prípravku Systiva® a iného fungicídu
Kontrola ošetrená nepostrekovým fungicídom Systiva® (namorené na osivo)

Variant ošetrený fungicídom Adexar® Plus (A - bez prípravku Systiva®, B - s prípravkom Systiva®)

Jačmeň jarný ošetrený prípravkom Adexar® Plus, bez Systivy
Jačmeň jarný ošetrený prípravkom Adexar® Plus, aj s použitím nepostrekového fungicídu Systiva®

Variant ošetrený fungicídom Capalo® (A - bez prípravku Systiva®, B - s prípravkom Systiva®)

Jačmeň jarný ošetrený fungicídom Capalo bez ošetrenia nepostrekovým fungicídom Systiva®
A - Jačmeň jarný ošetrený fungicídom Capalo®, s ošetrením nepostrekovým fungicídom Systiva®
účinok a aplikácia Systivy

Prípravok Systiva® je prvý nepostrekový fungicíd určený na ochranu osiva a listov. Aplikuje se ako bežné moridlo, ale vďaka dĺžke a rozsahu pôsobenia vytvára úplne nový produktový segment.

Udržuje rastliny zdravé od zasiatia a zaisťuje tak rozsiahlu a dlhodobú ochranu pred napadnutím hubovými chorobami. Choroby, ktoré Systiva® kontroluje, sú podľa etikety prípravku pre jačmeň nasledujúce: pleseň snežná (Fusarium spp., Microdochium nivale), hnedá škvrnitosť jačmeňa (Pyrenophora teres), prúžkovitosť jačmeňa (Pyrenophora graminea) a múčnatka trávová (Blumeria graminis f.sp. hordei).

V pokusoch máme potvrdenú aj výbornú účinnosť na: hrdza jačmenná (Puccinia hordei), rynchosporiová škvrnitosť (Rhynchosporium secalis), ramuláriová škvrnitosť (Ramularia collo-cygni) a prašná sneť jačmenná (Ustilago nuda).

Informácie o produkte

Všeobecné informácie

Meno:Systiva®
Formulácia:stabilná suspenzia
Účinná látka:
 • 333 g/l fluxapyroxad (Xemium)
Etiketa (návod na použitie)Systiva® etiketa
Karta bezpečnostných údajovSystiva® karta bezpečnostných údajov
Katalóg - viac infoSystiva® informácie z katalógu
Stiahnite si PDF Reader zdarma

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.