BASF Poľnohospodárske riešenia

Eco Pack

Eco - efficiency a trvalo udržateľný vývoj - prínos pre užívateľa a životné prostredie.

Eco - efficeincy znamená dosiahnutie vyššieho výkonu a kvality pri nižších nákladoch a menšom vplyve na životné prostredie. Metóda analýzy eco-efficency, vyvinutá v BASF, porovnáva ekonomickú hodnotu produktu a toho, aký vplyv mala jeho výroba na životné prostredie.

Priamy výber produktov

Zvoľte kritéria pre rýchle vyhľadávanie prípravkov.

 

Eco - efficiency

Pri vývoji tohto nového obalového systému sme uplatnili našu metódu, aby sme nový výrobok porovnali s predchádzajúcim. Výsledky ukázali, že projekt Eco Packov má vyšší eco - efficiency, pretože sa na nový kanister spotrebuje o veľa menej plastu. Znamená to zníženie emisií skleníkových plynov pri výrobe a recyklácii.

Udržateľnosť

Po kompletnom zavedení výroby v roku 2014 očakávame zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 2000 ton CO2. Toto množstvo predstavuje záchranu viac ako 80 000 stromov.Pre užívateľov je výhodou jednoduchšie nakladanie s odpadmi - prázdne kanistre sa dajú bezpečne a ľahko zdeformovať a zlikvidovať. Navyše výrazne znižujú riziko zasiahnutia prípravkom na ochranu rastlín, ktoré obsahujú.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne a zodpovedne. Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o produkte.