Kalkulačka listovej plochy

Belanty®

Kalkulačka na výpočet dávky podľa listovej plochy

LWA = ošetrená výška koruny x 2 x 10000 / šírka medziriadkov

Pri aplikácii podľa LWA neprekračujte maximálnu dávku určenú v litroch na ha pre danú plodinu.

Jadroviny (jabloň, hruška)

Vyššiu dávku (2,34 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 1x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1,3 l / 10 000 m2

Vinič

Vyššiu dávku (2 l/ha) použite, ak je väčšia listová plocha (LWA), ale aplikujte ju len 2x za vegetáciu. Vždy zachovajte LWA = 1 l / 10 000 m2

Dagonis®

Hore