Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Plodinové karty

informačné letáky o pestovaní plodín

Ochrana jačmeňa

proti škodlivým činiteľom

Ochrana pšenice

proti škodlivým činiteľom

Ochrana repky

proti škodlivým činiteľom

Ochrana slnečnice

proti škodlivým činiteľom

Ochrana kukurice

proti škodlivým činiteľom

Ochrana strukovín

proti škodlivým činiteľom

Ochrana viniča

proti škodlivým činiteľom

Ochrana ovocných drevín

proti škodlivým činiteľom

Hore