Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Ochrana dát pri používaní stránok BASF

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Teší nás, že ste navštívili naše webové stránky a ďakuje vám za záujem o našu spoločnosť.

Ochranu údajov berieme vážne. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje:

Ochranu údajov berieme vážne. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje:

 • osobné údaje, ktoré zhromažďujeme počas vašej návštevy našich webových stránok
 • účel, na ktorý používame takéto údaje
 • právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • príjemcu takýchto osobných údajov
 • dobu, počas ktorej budú tieto osobné údaje uložené
 • či ste povinní poskytovať osobné údaje

Ďalej by sme vás chceli informovať o:

 • existencii vašich práv ohľadom spracovávania vašich osobných údajov
 • správcovi v zmysle práva o ochrane údajov a, prípadne, o našom poverencovi na ochranu údajov

1. Aké osobné údaje zhromažďujeme počas vašej návštevy našich webových stránok?

(1) Pri návšteve webových stránok

Počas vašej návštevy našich webových stránok, bez toho aby ste nás kontaktovali, alebo sa do nich prihlasovali, váš prehliadač automaticky odovzdáva nasledujúce informácie nášmu serveru

 • IP adresu vášho počítača
 • informácie o vašom prehliadači
 • webovú stránku, na ktorej ste boli, než ste sa dostali na naše webové stránky
 • požadovanú URL alebo súbor
 • dátum a čas vašej návštevy
 • objem prenášaných údajov
 • informácie o stave, napr. chybové správy

Aký je účel tohto spracovania?

Spracovanie vyššie citovaných informácií je nevyhnutné pre odosielanie požadovaného obsahu na váš prehliadač. Týmto spôsobom ukladáme úplnú IP adresu len v rozsahu potrebnom na to, aby sme zabezpečili funkčnosť webovej stránky, ktorú vyžadujete.

Navyše nás chráni pred útokmi a zabezpečí riadnu prevádzku našich webových stránok. Údaje ukladáme prechodne a s obmedzeným prístupom na maximálnu dobu 180 dní. Toto obdobie môže byť predĺžené, a to v rozsahu predĺžení nutnom pre trestné stíhanie útokov a incidentov. Užívateľa IP adresy budeme dohľadávať len v prípade nezákonného útoku.

Aký je právny základ tohto spracovania?

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov vychádza zo skutočnosti, že takéto spracovanie je potrebné na zabezpečenie funkčnosti webovej stránky, ktorú vyžadujete (Článok 6 (1) lit b.) Všeobecného nariadenia GDPR. Naviac je ukladanie vyššie citovaných osobných údajov oprávneným záujmom, by sme bránili a chránili naše webové stránky a mohli v nich dohľadávať v prípade nezákonného útoku (Článok 6 (1) lit f.) Všeobecného nariadenia GDPR.

(2) Ak nás kontaktujete

Ak nás kontaktujete e-mailom alebo cez kontaktný formulár na našich webových stránkach, obdržíme tieto informácie:

 • meno a priezvisko
 • vašu e-mailovú adresu
 • dátum a čas vašej správy
 • vašu správu

Aký je účel tohto spracovania?

Ak nás kontaktujete cez kontaktný formulár na webových stránkach alebo emailom, použijeme osobné údaje výhradne pre spracovanie vašej požiadavky.

Aký je právny základ tohto spracovania?

Právnym základom tohto spracovania je Článok 6 ods. (1) b) všeobecného nariadenia GDPR. BASF má oprávnený záujem na spracovanie údajov, ako je uvedené vyššie.

(3) Newsletter a SMS

Naše webové stránky umožňujú prihlásiť sa zdarma k odberu newsletterov či SMS za účelom informovania o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou BASF, o registráciách produktov či organizovaných akciách.

Ak sa používateľ prihlási k odberu newslettera, využívané dáta sú:

 • IČO
 • Obrat s BASF v predchádzajúcom roku
 • Celkový obrat s POR v predchádzajúcom roku
 • Titul
 • Krstné meno a priezvisko
 • Mobil
 • E-mailová adresa
 • Dátum narodenia
 • Adresa / PSČ
 • Komunikačný kanál (e-mail, SMS)
 • IP vášho počítača
 • Dátum a čas registrácie
 • Výmera pestovaných plodín

Aký je účel tohto spracovania?

Účelom rozosielania newsletterov a SMS správ a spracovanie vyššie uvedených osobných údajov je informovanie o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou BASF z tematického okruhu riešení pre poľnohospodárstvo na základe vašich preferencií. Naším cieľom je poskytnúť vám tie najrelevantnejšie informácie, a to kombináciou údajov, ktoré nám poskytujete pri vypĺňaní formulárov a tiež podľa vášho správania pri návšteve našich webových stránok

Aký je právny základ tohto spracovania?

Právnym základom tohto spracovania je Článok 6 (1) a.) Všeobecného nariadenia GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odhlásením sa z odberu našich newsletterov a SMS správ.

(4) Poskytovanie spätnej väzby

Ak nám poskytnete spätnú väzbu prostredníctvom tlačidla "Spätná väzba" alebo dotazníka, spoločne s odoslaním vložených dát nám tiež zasielate tieto informácie:

 • dátum a čas odoslania spätnej väzby
 • obsah spätnej väzby
 • zariadenie, použitý operačný systém a vyhľadávač
 • navštívená URL použitá pri poskytovaní spätnej väzby
 • dobu vynaloženú k realizácii spätnej väzby

Aký je účel tohto spracovania?

Účelom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je pomoc s kontinuálnou optimalizáciou nášho obsahu. S vašou spätnou väzbou je nakladané anonymne.

Spätná väzba je dostupná len osobám, ktoré majú prístupové práva do nástroja Medallia a ktorí tu majú prístupové práva k tlačidlu spätnej väzby. Účet môže byť sprístupnený iba užívateľovi, ktorý pozná unikátne prihlasovacie meno, e-mailovú adresu a heslo. Medallia nikdy nepredá zhromaždené výsledky a spätnej väzby a nebude ich ďalej zdieľať. Navyše tak nebude robiť ani s ostatnými užívateľmi Medallie.

Aký je právny základ tohto spracovania?

Záleží nám na vašom názore o našich produktoch a službách. Právnym základom tohto spracovania je oprávnený záujem podľa Článku 6 (1) f.) Všeobecného nariadenia GDPR.

2. Musíte poskytnúť údaje?

Keď navštevujete naše webové stránky, váš prehliadač automaticky odovzdáva informácie nášmu serveru podľa Oddielu 1 (1). Môžete sa rozhodnúť tieto údaje odovzdať. Bez poskytnutia týchto údajov nie sme schopní vám dodať požadovaný obsah.

Nie ste povinní nás nechať používať vaše anonymizované údaje pre meranie návštev webových stránok. Rovnako nie ste povinní nás nechať používať vašu IP adresu pre mapovanie s informáciami vašej spoločnosti alebo odvetvia.

Ak nás chcete kontaktovať e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach, môžete sa rozhodnúť odovzdať údaje podľa Oddielu 1 (2). Prípadne označíme povinné polia v kontaktnom formulári. Bez poskytnutia požadovaných údajov nám môžete zabrániť v tom, aby sme vám odpovedali a dôkladne vyhoveli vašej žiadosti.

Máte možnosť slobodnej voľby, či od nás chcete získavať informácie o produktoch a službách spoločnosti BASF z tematického okruhu riešení pre poľnohospodárstvo na základe vašich preferencií a prihlásiť sa k odberu nášho newsletteru / SMS.

3. Akým príjemcom odovzdávame vaše údaje?

Údaje uvedené v Sekcii 1. odovzdávame spracovateľom údajov so sídlom v Európskej únii na účely uvedené v Sekcii 2. Títo spracovatelia údajov spracúvajú osobné údaje len na základe našich pokynov a spracovanie sa uskutočňuje v našom mene.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté len bez vášho predchádzajúceho súhlasu, ak je to legálne vyžadované alebo potrebné.

 • Pre hlbšie porozumenie vašich zámerov vytvárame dotazníky s nástrojom Medallia, ktorý poskytuje Medallia Inc., (dalej len "Medallia"), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main, so sídlom v US. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105
 • Ak sa zúčastníte kampane Medallia (ako je dotazník či funkcia spätnej väzby), vaša spätná väzba je prenesená a uložená na serveri Medallia, ktorý je nevyhnutný pre príslušné služby a ktorý sa nachádza v EÚ
 • Údaje poskytnuté počas prihlásenia na odber newsletteru budú zdieľané v rámci skupiny BASF k interným administratívnym účelom vrátane zdieľanej starostlivosti o zákazníkov, ak je to potrebné z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané úradom v rámci ich oblasti pôsobenia (napr. Daňový úrad, polícia, súdy). Údaje môžu byť odovzdané z právnej povinnosti alebo v oprávnenom záujme zdieľať údaje pre zistenie zneužitia alebo zvýšenie bezpečnosti.
 • Ak sa prihlásite k odberu našich newsletterov, vaše osobné údaje budú poskytnuté nasledujúcim externým spoločnostiam a sprostredkovateľom ktorých služby je pre tento účel využívané: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein, Nemecko.
 • Pre rozosielku e-mailového newsletteru používame Inxmail, službu spoločnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Nemecko (ďalej len "Inxmail"). Keď sa zaregistrujete na odoberanie nášho e-mailového newslettera, bude sa na server Inxmailu v Nemecku prenášať a ukladať iba vaša e-mailová adresa, krstné meno, priezvisko, oslovenie, adresa vrátane PSČ a zemepisná dĺžka a šírka poskytnutá pri registrácii. Trio-interactive IT Services GMBH ako technický poskytovateľ nášho marketingového emailového nástroja spracováva užívateľské údaje na rozosielanie newsletteru prostredníctvom emailu.
 • Pre zasielanie SMS používame služby Datasys s.r.o., so sídlom Praha 3, Jeseniova 2829/20, 130 00. Prihlásením k ďalšiemu telefónnemu kontaktu sa vaše mobilné telefónne číslo presúva a ukladá u Datasys s.r.o. v Českej republike.
 • Pre poštové rozosielanie využívame služby Slovenskej pošty. Pri prihlásení k službe poštového rozosielanie odovzdávame sprostredkovateľovi vaše krstné meno, priezvisko a adresu vrátane PSČ. Tieto údaje budú odovzdané a uchovávané po dobu spracovania spoločnosťou Progard s.r.o., ktorá má sídlo v Bratislave.
 • Osobné údaje môžu byť sprístupnené obchodným zástupcom spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. a v prípade elektronického kontaktu spoločnostiam, ktoré sú vymenovan v Zozname spracovateľov / tretích osôb.

Externé spoločnosti a sprostredkovatelia, ktoré volíme starostlivo a sú zmluvne viazaní spracovávať všetky osobné údaje výlučne v súlade s našimi pokynmi.

Pri transakciách, pri ktorých sa mení štruktúra našej spoločnosti môžu byť údaje zákazníkov zdieľané s časťou spoločnosti, ktorá je súčasťou zmeny štruktúry. Odovzdanie údajov je opodstatnené tou skutočnosťou, že máme za týchto ekonomických a právnych okolností máme oprávnený záujem na rozvoji nášho obchodu

4. Ako chránime vaše osobné údaje?

Zaviedli sme technické a organizačné opatrenia na primeranú úroveň bezpečnosti na ochranu vašich osobných údajov proti náhodnej alebo nezákonnej zmene, zničeniu, strate alebo neoprávnenému zverejneniu. Tieto opatrenia budú neustále zlepšované v súlade s technologickým vývojom.

5. Doba uchovávania dát

Zmažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje akonáhle zanikne účel ich spracovania v súlade s vyššie uvedenými odsekmi, ak ich zmazanie alebo blokovanie neporušuje miestne právne požiadavky na poskytnutie a ochranu záznamov (ako je predĺžená lehota daná obchodným a daňovým právom).

Osobné údaje spracované na základe vášho súhlasu budú uložené do odvolania vášho súhlasu.

6. Používame na našich webových stránkach súbory cookies a sociálne pluginy?

Budeme vás informovať o používaní súborov cookie na našom cookie pútači, keď navštívite naše webové stránky. Ďalším používaním našich webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie. Pre ďalšie informácie, prosím, berte do úvahy naše Cookie Policy.

Môžete si nastaviť svoj prehliadač podľa vašich preferencií a rozhodnúť, ktoré súbory cookie chcete prijať alebo odmietnuť. Chceli by sme zdôrazniť, že nemusíte mať možnosť používať všetky funkcie našich webových stránok, ak neprijmete používania súborov cookies podľa tohto oddielu.

Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť AT Internet zhromažďovala a používala dáta vygenerovaná súbormi cookie a údaje o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy), a to tak, že si stiahnete a nainštalujete do vášho prehliadača plug-in dostupný na:

Odhlásiť sa z reklamy založenej na záujmoch

Odobrať súbory cookies AT Internet

Môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Tealium zhromažďovala a používala dáta a údaje o vašom využívaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) generovanými cookies kliknutím SEM. Sledovanie bude okamžite deaktivované po kliknutí na odkaz a nedostanete potvrdzovaciu správu.

Máte možnosť odmietnuť ktorúkoľvek kategóriu súborov cookie (okrem súborov cookie potrebných na výkon webových stránok) kliknutím na tlačidlo„ nastavenia súborov cookie.

Embedded YouTube videos

a. Data processing

We have integrated YouTube videos into our online offering, which are stored on the YouTube platform and can be played directly from our website. YouTube is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The videos are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the video function. Before the video function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such video functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use YouTube videos on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the video function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the YouTube video function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

If you have given your consent, you have the right to revoke it at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by YouTube.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy) and in the privacy banner on the YouTube platform. There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

Embedded Google Maps

a. Data processing

We have integrated Google Maps into our online offering, which are stored on the Google Maps platform and can be displayed directly from our website. Google Maps is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The maps are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the map function. Before the map function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such maps functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use Google Maps on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the map function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the Google Maps function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by Google Maps.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy). There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

7. Vaše práva?

V rámci Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte určité práva vrátane práva na žiadosť o kópiu osobných informácií, ktoré o vás máme, pokiaľ ju od nás písomne vyžiadate:

7.1. Právo na prístup: právo na získanie prístupu k vašim informáciám (ak ich spracovávame) a niektorým ďalším informáciám (ako napr. tým poskytovaným v týchto zásadách ochrany osobných údajov);

7.2. Právo na opravu: ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo nechať svoje osobné informácie opraviť;

7.3. Právo na vymazanie: je známe tiež ako "právo byť zabudnutý" a jednoducho povedané, umožňuje vám požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich informácií, ak pre nás neexistuje závažný dôvod, aby sme ich ďalej používali. Nejedná sa o všeobecné právo na vymazanie; sú tu výnimky. Napríklad máme právo ďalej používať vaše osobné údaje, ak toto použitie je nutné pre dodržiavanie našich právnych povinností alebo pre ustanovenie, vykonávanie alebo obranu právnych nárokov.

7.4. Právo obmedziť naše používanie vašich informácií: právo zastaviť používanie vašich osobných informácií alebo obmedziť spôsob, ako ich môžeme používať. Berte prosím na vedomie, že toto právo je v určitých situáciách obmedzené: keď spracovávame vaše osobné informácie, ktoré sme získali od vás s vaším súhlasom, môžete požiadať o ich obmedzenie iba na základe: (a) nepresnosti údajov; (B) ak je naše spracovanie nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobné informácie boli vymazané; (C) potrebujete to kvôli právnym nárokom; alebo (d) ak už nemáme potrebu používať údaje pre účely, pre ktoré ich vlastníme. Keď je spracovanie obmedzené, môžeme mať vaše informácie stále uložené, ale nesmieme ich používať ďalej. Vedieme zoznamy ľudí, ktorí požiadali o obmedzení používania ich osobných informácií, aby sme zaistili, že sa obmedzenie bude v budúcnosti dodržiavať;

7.5. Právo na prenosnosť údajov: právo vyžiadať, aby sme presunuli, skopírovali alebo preniesli (ak je to technicky možné) vaše osobné informácie v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte pre vaše vlastné účely naprieč rôznymi službami;

7.6. Právo na námietku: právo namietať proti nášmu používaniu vašich osobných informácií aj vtedy, ak ich používame pre naše oprávnené záujmy, priamy marketing;

7.7. Právo byť informovaný: máte právo na to, aby vám boli poskytnuté jasné, transparentné a ľahko pochopiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné informácie; a

7.8. Právo odvolať súhlas: ak ste poskytli súhlas so všetkým, čo robíme s vašimi osobnými informáciami, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas (aj keď tak urobíte, neznamená to, že čokoľvek sme urobili s vašimi osobnými informáciami podľa vášho súhlasu až do toho okamihu je nezákonné ).

Vykonávanie týchto práv je pre vás bezplatné, avšak je po vás požadované, aby ste preukázali svoju totožnosť 2 dokumentmi schválenej identifikácie. Vyvinieme rozumné úsilie v súlade s našou zákonnou povinnosťou, aby sme dodali, opravili alebo vymazali osobné informácie o vás v našich dokumentoch.

Aby ste sa informovali alebo vykonávali akékoľvek z vašich práv stanovených v týchto zásadách ochrany osobných údajov a / alebo podali sťažnosť, kontaktujte nás prosím zaslaním e-mailu alebo nám napíšte a vynasnažíme sa vám odpovedať do 30 dní. Kontaktné údaje možno nájsť v Oddiely 9 nižšie.

Keď obdržíme formálne písané sťažnosti, budeme kontaktovať osobu, ktorá podala sťažnosť, aby sme pokračovali v riešení. Spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi, vrátane miestnych orgánov na ochranu údajov, aby sme vyriešili všetky sťažnosti, ktoré nemôžeme vyriešiť priamo.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým nakladáme s vami podanou sťažnosťou v súvislosti s vašimi osobnými informáciami, potom môžete svoju sťažnosť predložiť príslušnému orgánu pre dohľad nad ochranou osobných údajov.

8. Kam môžete podať sťažnosť?

Máte právo podať sťažnosť nášmu poverencovi pre ochranu údajov alebo koordinátorovi pre ochranu údajov.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Kto je zodpovedná osoba pre ochranu údajov?

Použite, prosím, nižšie uvedenú adresu pre kontaktovanie zodpovednej osoby za ochranu údajov:

Osoba, ktorá v našej spoločnosti zodpovedá za ochranu osobných údajov:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

e-mail: data-protection.eu@BASF.com

Hore