Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Akris® - flexibilný herbicíd

Jednou z noviniek, s ktorými prišla spoločnosť BASF v roku 2015 na trh, je prípravok Akris®

Akris® je selektívny herbicídny prípravok, určený na ničenie jednoročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Akris sa vzhľadom k širokému aplikačnému oknu (preemergentne až postemergentne do 6-teho listu kukurice), spôsobu a rozsahu účinku na buriny vďaka kombinácii obsiahnutých účinných látok, stáva jedným z najflexibilnejších herbicídov na ochranu kukurice. Zároveň sa svojimi vlastnosťami ponúka ako jeden z najvhodnejších kandidátov na náhradu herbicídnych prípravkov obsahujúcich účinnú látku acetochlór. Akris je kombináciou osvedčených účinných látok dimethenamid-P a terbuthylazin.

Dimethenamid-P (DMTA-P) je účinná látka s dlhodobým pôdnym účinkom, ktorá vstupuje do burinných rastlín primárne cez koleoptile citlivých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich dvojklíčnolistových burín a je tiež prijímaná koreňmi.

DMTA-P má niektoré výnimočné fyzikálno - chemické vlastnosti, vďaka ktorým ľahko preniká ako do kvapalnej, tak aj do plynnej fázy pôdneho systému. Je veľmi dobre rozpustná a pohyblivá v pôde. Potrebuje menej pôdnej vlahy aby sa aktivoval účinok, a preto je účinnosť menej závislá od zrážok. Okrem toho sa v pôde veľmi dobre laterálne (do strán) šíri.

Vďaka tomu sa dostáva ľahšie do kontaktu s cieľovými burinami a má preto lepší účinok v sťažených podmienkach, ako je sucho alebo čiastočné pokrytie pôdy pozberovými zvyškami. Medzi účinnými látkami vyniká DMTA-P výborným účinkom na ježatku kuriu. Ako dokazujú výsledky niekoľkoročných pokusov na ČZU v Prahe, v súčastnosti ide o najúčinnejší pôdny herbicíd na túto burinu.

Terbuthylazin pôsobí najmä proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín a čiastočne tiež proti trávam. Túto látku buriny prijímajú listami a koreňmi a je rozvádzaná po celej rastline, kde spôsobuje narušenie fotosyntézy. Terbuthylazin zosilňuje účinok látky DMTA-P. Účinná látka v pôde zostáva aktívna niekoľko týždňov a zabraňuje vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného popisu účinných látok, prípravok Akris má najlepší účinok pri aplikácii v skorých fázach vývoja burín a líši sa podľa druhu burín. Zatiaľ čo trávovité buriny, ako napríklad ježatka, sú kontrolované do fázy maximálne dvoch lístkov, hlavné dvojklíčnolistové buriny Akris likviduje až do fázy 2-6 pravých listov. Docent Jursík z ČZU v Prahe uvádza, že z úrodového hľadiska sa ako najlepší termín pre aplikáciu herbicídov v kukurici javí preemergentná až skorá postemergentná aplikácia a prípravok Akris do tohto termínu ideálne zapadá.

Vhodnými partnermi ku prípravku Akris® môžu byť tiež niektoré prípravky zo skupiny sulfonylmočovín alebo inhibítorov HPPD. Vďaka širokému aplikačnému oknu je možné Akris použiť aj v prípade, ak premeškáte vhodný termín pre skoré postemergentné ošetrenie. Je to doslova jediný preemergentný herbicíd s registráciou na použitie až do 6. listu kukurice.

Až do tejto fázy je prípravok voči kukurici selektívny. Akris účinkuje na väčšinu jednoročných trávovitých aj dvojklíčnolistových burín, ktoré sa v našich podmienkach prevažne vyskytujú v kukurici. Neúčinkuje na trváce buriny ako je pýr plazivý alebo pichliač. Pichliač je však spoľahlivo riešený pokiaľ robíte kombináciu Akrisu so Stellarom.

Účinnosť Akrisu na najbežnejšie buriny

Akris - spekturm účinnosti 
Burina% účinnosti
ježatka kuria98
mohár sivý96
cirok alepský100
rosička krvavá99
zemedym lekársky100
rumanček pravý100
parumanček prímorský99
láskavec ohnutý95
hluchavka purpurová100
hluchavka objímavá100
pakost okrúhlolistý100
drchnička roľná98
fialka roľná97
kapsička pastierska100
hviezdica prostredná99
veroniky100
výdrv repky97
peniažtek roľný100

.

.

.

Hore