Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Pestovanie a ochrana repky


Repka je plodina so širokým využitíim a jej pestovanie je dnes ovplyvnené viacerými dôležitými faktormi ako sú zastúpenie olejní v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, či buriny, choroby a škodcovia, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je viac-menej v posledných rokoch stabilná, vďaka moderným technológiám, poľnohospodárskym technikám, novým odrodám a chemickej ochrane.

BASF Vám ponúka široké spektrum riešení pre pestovanie repky, ktoré Vám môžu pomôcť dosiahnuť ešte lepšie výsledky a úrodu.

Plodinová karta

Prípravky registrované do repky olejnej jarnej:

Butisan® 400 SC

Butisan® 400 SC

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

Viac informácií
Butisan® Star

Butisan® Star

Tradičný herbicídny prípravok na ošetrenie repky.

Viac informácií
Caramba®

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Viac informácií
Efilor®

Efilor®

Pre zdravú a vitálnu repku.

Viac informácií
Vaztak® Active

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia.

Viac informácií

Prípravky registrované do repky olejnej ozimnej:

Butisan® 400 SC

Butisan® 400 SC

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

Viac informácií
Butisan® Complete

Butisan® Complete

Kompletné riešenie pre vašu repku.

Viac informácií
Butisan® Star

Butisan® Star

Tradičný herbicídny prípravok na ošetrenie repky.

Viac informácií
Cantus®

Cantus®

Ochrana proti botrytíde a sekundárnym chorobám vo viniči.

Viac informácií
Caramba®

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Viac informácií
Caryx®

Caryx®

Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku.

Viac informácií
Efilor®

Efilor®

Pre zdravú a vitálnu repku.

Viac informácií
Pictor®

Pictor®

Spoľahlivý fungicídny ochranca vašich porastov repky a slnečnice voči hubovým chorobám

Viac informácií
Stratos® Ultra

Stratos® Ultra

Selektívny systémový postemergentný graminicíd proti trávovitým burinám.

Viac informácií
Stomp® Aqua

Stomp® Aqua

Pôdny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám.

Viac informácií
Tanaris®

Tanaris®

Selektívny postrekový prípravok vo forme suspenznej emulzie na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Viac informácií
Vaztak® Active

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia.

Viac informácií

Technológie do repky

Hore