Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Pestovanie a ochrana repky


Repka je plodina so širokým využitíim a jej pestovanie je dnes ovplyvnené viacerými dôležitými faktormi ako sú zastúpenie olejní v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, či buriny, choroby a škodcovia, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je viac-menej v posledných rokoch stabilná, vďaka moderným technológiám, poľnohospodárskym technikám, novým odrodám a chemickej ochrane.

BASF Vám ponúka široké spektrum riešení pre pestovanie repky, ktoré Vám môžu pomôcť dosiahnuť ešte lepšie výsledky a úrodu.

Plodinová karta

Prípravky registrované do repky olejnej jarnej:

Butisan® 400 SC

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

Butisan® Star

Tradičný herbicídny prípravok na ošetrenie repky.

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Efilor®

Pre zdravú a vitálnu repku.

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia.

Prípravky registrované do repky olejnej ozimnej:

Butisan® 400 SC

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

Butisan® Complete

Kompletné riešenie pre vašu repku.

Butisan® Star

Tradičný herbicídny prípravok na ošetrenie repky.

Cantus®

Ochrana proti botrytíde a sekundárnym chorobám vo viniči.

Caramba®

Fungicídny prípravok zameraný proti širokému spektru chorôb v obilninách a repke.

Caryx®

Morforegulátor s fungicídnym účinkom špeciálne vyvinutý pre repku.

Efilor®

Pre zdravú a vitálnu repku.

Pictor®

Spoľahlivý fungicídny ochranca vašich porastov repky a slnečnice voči hubovým chorobám

Stratos® Ultra

Selektívny systémový postemergentný graminicíd proti trávovitým burinám.

Stomp® Aqua

Pôdny herbicídny prípravok proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám.

Tanaris®

Selektívny postrekový prípravok vo forme suspenznej emulzie na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Vaztak® Active

Inovovaný osvedčený insekticíd so širokým rozsahom použitia.

Technológie do repky

Hore