Poľnohospodárske riešenia

Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pestovanie a ochrana repky


Repka je plodina so širokým využitíim a jej pestovanie je dnes ovplyvnené viacerými dôležitými faktormi ako sú zastúpenie olejní v osevnom postupe, výber odrôd, trhové ceny repky, ale aj klimatické podmienky, či buriny, choroby a škodcovia, ktoré repku ohrozujú. Úroda repky je viac-menej v posledných rokoch stabilná, vďaka moderným technológiám, poľnohospodárskym technikám, novým odrodám a chemickej ochrane.

BASF Vám ponúka široké spektrum riešení pre pestovanie repky, ktoré Vám môžu pomôcť dosiahnuť ešte lepšie výsledky a úrodu.

Plodinová karta

Technológie do repky

Hore