Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Adexar® Plus

fungicíd

Sila, na ktorú sa môžem spoľahnúť.

Revolučný fungicíd so systémovým účinkom vo forme emulzného koncentrátu určený proti listovým a klasovým chorobám obilnín.

Benefity

  • Mimoriadne dlhodobá ochrana
  • Výnimočná mobilita v rastline
  • Vitálne rastliny odolné voči stresovým faktorom
  • Vysoké úrody a kvalitná produkcia

Základné informácie

Názov Adexar® Plus
Formulácia emulzný koncentrát
Zloženie 42 g/l fluxapyroxad (Xemium), 42 g/l epoxiconazole, 67 g/l pyraclostrobin
Etiketa Adexar-Plus-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Adexar-Plus-KBU
Informácie z katalógu Adexar-Plus-katalog

Adexar Plus je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti septoriózam, hrdziam, múčnatke trávovej, hnedej škvrnitosti jačmeňa, rynchospóriovej a helmintospóriovej škvrnitosti a vykazuje čiastočný účinok na steblolam. Prípravok kombinuje vlastnosti účinných látok fluxapyroxad (Xemium), epoxiconazole a pyraclostrobin. Účinná látka fluxapyroxad má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (t.j. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, je teda systémovou fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou s protektívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí okálne priamo v mieste infekcie. Inhibuje sporuláciu a rast spor a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin hlavne v období rastu.


SPEKTRUM ÚČINKU

Septorióza plevováSeptoria nodorum
Septorióza pšeničnáSeptoria tritici
HrdzePuccinia spp.
Múčnatka trávováErysiphe graminis
Hnedá škvrnitosť jačmeňaPyrenophora teres
SteblolamPseudocercosporella herpotrichoides
Rynchospóriová škvrnitosť jačmeňaRhynchosporium secalis
Helmintospóriová škvrnitosťDrechslera tritici-repentis

DAM 390Kvapalné hnojiváHerbicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
áno **ánoánoánoáno* -

* rešpektovať poradie miešania prípravkov

** pri vyšších teplotách a nižšej vzdušnej vlhkosti môže vplyvom pridaného hnojiva dôjsť

k poškodeniu porastu. Odporúčanie pre aplikáciu DAM 390 (nízky tlak a veľké kvapky)

nie sú v súlade s odporúčaním pre aplikáciu fungicídov (vysoký tlak a malé kvapky).

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
hrdza jačmenná 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
hrdza jačmenná 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1 - 2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pliev 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pšenice 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
steblolam Proti steblolamu sa prípravok Adexar Plus aplikuje vo fáze BBCH 29 – 37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 32 – 59 (od 2. kolienka až po koniec klasenia).
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1 - 2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pliev 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pšenice 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
steblolam Proti steblolamu sa prípravok Adexar Plus aplikuje vo fáze BBCH 29 – 37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 32 – 59 (od 2. kolienka až po koniec klasenia).
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pliev 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
steblolam 1-2 l Proti steblolamu sa prípravok Adexar Plus aplikuje vo fáze BBCH 29 – 37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 32 – 59 (od 2. kolienka až po koniec klasenia). max 2x za sezónu
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
múčnatka trávová 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
septorióza pliev 1-2 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Adexar Plus aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Adexar Plus použiť ako prvý v poradí. max 2x za sezónu
steblolam 1-2 l Proti steblolamu sa prípravok Adexar Plus aplikuje vo fáze BBCH 29 – 37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 32 – 59 (od 2. kolienka až po koniec klasenia). max 2x za sezónu
Hore