Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Akris®

herbicíd

Najlepší herbicíd na ježatku v kukurici s reziduálnym pôsobením.

Akris® je selektívny herbicídny prípravok určený na hubenie jednoročných jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Svojim spoľahlivým účinkom zaisťuje nerušený vývoj kukurice od zasiatia až do zapojenia porastu.

Benefity

  • jediný preemergent s možnosťou použitia do 6. listu podľa registrácie
  • unikátna účinná látka DMTA-P s účinnosťou za sucha
  • rokmi overené účinné látky s novou pridanou hodnotou
  • selektivita za všetkých podmienok
  • možnosť opakovanej aplikácie v ďalších rokoch

Základné informácie

Názov Akris®
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie
Etiketa Akris-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Akris-KBU
Informácie z katalógu Akris-katalog

Akris je selektívny herbicíd pôsobiaci na buriny preemergentne cez pôdu a skoro postemergentne cez list.

Účinná látka dimethenamid-P zo skupiny chlóracetamidov je látka s dlhodobým pôdnym účinkom, ktorá sa vstrebáva do burín primárne cez koleoptily citlivých tráv, hypokotylom a listami klíčiacich dvojklíčnolistových burín a rovnako aj koreňmi burín. Najlepší účinok dosahuje pri aplikácii pred vzídením burín ale- bo v najskorších rastových fázach ich klíčenia a vzchádzania. Účinok je pod- porovaný dostatočnou vlhkosťou pôdy.

Terbuthylazine je účinná látka zo skupiny triazínov, ktorá pôsobí hlavne proti širokému spektru jednoročných dvojklíčnolistových burín a čiastočne tiež proti trávam. Je prijímaný koreňmi a listami burín, následne je rozvádzaný do celej rastliny, kde spôsobuje prerušenie fotosyntézy. Terbuthylazine podporuje účinok účinnej látky dimethenamid-P, vďaka čomu je prípravok účinný aj na buriny v pokročilejšej vývojovej fáze. Účinné látky zostávú v pôde po niekoľko týždňov aktívne a bránia tak vzchádzaniu burín klíčiacich po aplikácii.

Najlepší účinok prípravku nastáva pri aplikácii v skorých fázach vývoja burín (BBCH 10- 12), ktoré sú zlikvidované pred vzídením alebo ihneď po vzídení.


FLEXIBILNÝ HERBICÍD - VIAC V TOMTO ČLÁNKU...FLEXIBILNÝ HERBICÍD - VIAC V TOMTO ČLÁNKU...standard_page_11SITESTORE_LEAF

Prípravok Akris je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipnica ročná 3 l pre, epost
Hore