Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Amiral®

herbicíd

Spoľahlivé riešenie proti
dvojlíčnolistovým burinám a metličke v obilninách

Amiral je určený pre postemergentné aplikácie v pšenici ozimnej, raži ozimnej a tritikale ozimnom proti dvojklíčnolistovým burinám a metličke obyčajnej.

Benefity


  • Flexibilný termín aplikácie
  • Vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
  • Pestovanie akýchkoľvek následných plodín bez obmedzenia
  • Aplikácia aj za nižších teplôt

Základné informácie

Názov Amiral®
Formulácia vodorozpustné dispergovateľné granule
Zloženie 75 g/kg pyroxsulam
Etiketa Amiral-etiketa

Amiral je systémový rastový herbicíd, ktorý pôsobí na vzídené buriny. Obsahuje účinnú látku pyroxsulam patriacu do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS.

Prípravok Amiral je prijímaný hlavne listami a stonkami. Následne je rozvádzaný akropetálne a bazipetálne. Rastliny citlivé na účinnú látku zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch vo forme deformácií, chloróz, s následnými nekrózami a odumieraním.

Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 4-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku. Amiral pôsobí na vzídené buriny. Buriny klíčiace po aplikácii prípravku nie sú regulované dostatočne.

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu, prípravok nemá žiadne fytotoxické účinky. Nemôže sa aplikovať na zmrznutú pôdu, inovať, na sneh alebo v dobe nočných mrazov.

Pri intenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších než 25°C neaplikujte.

Zrážky dve hodíny po ošetrení neovplyvňujú účinok.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

Prípravok Amiral je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi a kvapalnými hnojivami.

Miešateľnosť
DAM 390Kvapalné hnojiváHerbicídyFungicídyRastové regulátoryGraminicídy
áno áno áno áno áno áno

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,125 kg Termín aplikácie je od 3. listu obilniny (BBCH 13) do 2. kolienka (BBCH 32) pri teplote +5 až 25 °C. Prípravok aplikujte na vzídené buriny.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,125 kg Termín aplikácie je od 3. listu obilniny (BBCH 13) do 2. kolienka (BBCH 32) pri teplote +5 až 25 °C. Prípravok aplikujte na vzídené buriny.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,125 kg Termín aplikácie je od 3. listu obilniny (BBCH 13) do 2. kolienka (BBCH 32) pri teplote +5 až 25 °C. Prípravok aplikujte na vzídené buriny.
Hore