Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Arrat®

herbicíd

Širokospektrálny herbicíd proti dvojklíčnolistovým burinám v obilninách.

Selektívny herbicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl určený na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a kukurici.

Benefity

  • Registrácia do všetkých obilnín a kukurice
  • Jednoduché dávkovanie
  • Bezproblémová miešateľnosť
  • Bez obmedzenia pre následné plodiny

Základné informácie

Názov Arrat®
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 250 g/kg tritosulfuron, 500 g/kg dicamba
Etiketa Arrat-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Arrat-KBU
Informácie z katalógu Arrat-katalog

Účinné látky sa vhodne dopĺňajú. Tritosulfuron (zo skupiny sulfonylmočovín) je prijímaný prevažne listami a translokuje sa bazipetálne (smerom dole) aj akropetálne (smerom k vrcholu). Inhibuje delenie buniek narušením biosyntézy aminokyselín. Dicamba zo skupiny aminobenzoových kyselín je prijímaná hlavne cez listy, čiastočne aj koreňmi burín.

Narušuje biochemické procesy auxínu, fotosyntézu a delenie buniek. Obidve účinné látky sú systémovo translokované v celej burinnej rastline, ktorá prakticky ihneď po aplikácii zastavuje rast. Herbicídny efekt predstavuje kombináciu typických prejavov účinných látok: tritosulfuron najprv zabrzdí rast burín a vyvolá farebné zmeny (zožltnutie, antokyanové sfarbenie) rastových vrcholov; dicamba spôsobuje deformáciu postihnutých burín a postupné odumieranie rastlín.

Symptómy poškodenia sú podľa podmienok pozorovateľné už 3 dni po aplikácii (stáčanie rastlín a vädnutie), po niekoľkých týždňoch buriny úplne odumierajú.

Arrat je miesiteľný s DAM 390, kvapalnými hnojivami, fungicídmi, herbicídmi, rastovými regulátormi, graminicídmi.

Miešateľnosť
DAM 390Kvapalné hnojiváFungicídyRastové regulátoryGraminicídy
áno áno áno áno áno

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,15 kg2. 0,15 kg + (0,5 - 0,7l) (TM) Dash3. 0,15 kg + (0,1 - 0,125 l) (TM) Brejk Tru
lipkavec obyčajný 1. 0,15 kg2. 0,15 kg + (0,5 – 0,7 l) (TM) Dash3. 0,15 kg + (0,1 – 0,125 l) (TM) Brejk Tru
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,2 kg0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
lipkavec obyčajný 0,2 kg0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,2 kg2. 0,2 kg+ (0,5 l) (TM) Dash3. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Postemergentná aplikácia od 2. do 6. listu kukurice, vždy so zmáčadlom. Aplikuje sa najlepšie v čase, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy a sú v plnej vegetácii. Buriny musia byť vzídené. Prípravok vykazuje len čiastočný reziduálny účinok.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
lipkavec obyčajný 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,5-0,7 l) (TM) Dash3. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
lipkavec obyčajný 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,5-0,7 l) (TM) Dash3. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
lipkavec obyčajný 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,5-0,7 l) (TM) Dash3. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
lipkavec obyčajný 1. 0,2 kg 2. 0,2 kg + (0,5-0,7 l) (TM) Dash3. 0,2 kg + (0,1-0,125 l) (TM) Brejk Tru Prípravok je určený predovšetkým pre jarnú postemergentnú aplikáciu. Plodiny ošetrujeme vo fáze 2 – 4 listov burín, od 3. listu až do konca odnožovania kultúrnej plodiny (BBCH 13 – 30). Lipkavec je bezpečne kontrolovaný do fázy 6 – 8 praslenov. Z dôvodu dokonalej translokácii prípravku, Arrat ničí aj vytrvalé buriny (účinok na pichliač, mlieč, štiavec a palinu je hodnotený ako veľmi dobrý).Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok. Pri výskyte trávovitých burín (metlička) doporučujeme TM Arrat 0,2 kg/ha s osvedčenými prípravkami v dávkach odporúčaných výrobcom. Kombinácia s kvapalnými hnojivami typu DAM 390 sú veľmi vhodné (rovnako ako pridanie zmáčadla), zosilujú a urýchľujú herbicídnu účinnosť pri zachovaní vysokej úrovne selektivity prípravku.
Hore