Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

BI 58® EC Nové

insekticíd

Bi 58 EC Nové je systémový insekticídny prípravok.

Postrekový prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu zo skupiny organofosfátov na ničenie škodlivého hmyzu.

Benefity


  • široké spektrum účinku proti cicavému hmyzu
  • rýchla absorbcia do pletív celej rastliny
  • účinok nie je ovplyvnený počasím
  • systémový účinok – chráni aj nové prírastky

Základné informácie

Názov BI 58® EC Nové
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 400 g/l dimethoate
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Bi 58 EC Nové je systémový prípravok s účinnou látkou zo skupiny organofosfátov. Cicavých a žravých škodcov usmrcuje ako požerový a dotykový jed. Vzhľadom k mechanizmu pôsobenia je vhodné prípravok v niektorých prípadoch kombinovať s prípravkami s rozdielnym systémom účinku (pyretroidy a iné).

Spektrum účinku
StrapkyThysanoptera
BzdochyHeteroptera
RovnakokrídlovceHomoptera
MotýleLepidoptera
DvojkrídlovceDiptera

Prípravok Bi 58 EC Nové je miešateľný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania.

Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
vošky 0,6 l/ha (0,075%)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
vošky 0,6 l/ha (0,075%)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
kvetárka repová 0,3 - 0,4 l
vošky 1 l/ha
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
kvetárka repová 0,3 - 0,4 l
vošky 1 l/ha
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
vošky 0,1% na hektár
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
vošky 0,6 l/ha (0,075%)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
voška ovsenná 0,5 l/ha
Hore