Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Basagran® Super

herbicíd

Selektívny herbicíd pre postemergentné ošetrenie poľných plodín vo forme emulgovateľného koncentrátu.

Herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici, v kukurici s podsevom ďateliny a lucerny, v bôbe, v hrachu, v ľane, v ďateline plazivej a v zemiakoch.

Benefity


  • vhodný na postemergentné doriešenie dvojklíčnolistových burín v polných plodinách
  • jedinečný prípravok na trhu do podsevov
  • excelentná účinnosť cestou kontaktného pôsobenia

Základné informácie

Názov Basagran® Super
Formulácia kvapalný koncentrát
Zloženie 150 g/l aktivátor, 480 g/l bentazone
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Basagran Super je kontaktný herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná predovšetkým cez listy, čiastočne aj cez korene burín. Prvé príznaky účinku nastupujú za 2 – 3 dni po ošetrení, plný účinok sa dosahuje podľa podmienok v priebehu 2 – 3 týždňov.

Translokácia bentazonu je ovplyvnená druhom burinnej rastliny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou. Podmienky vhodné na rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú príjem účinnej látky a tým aj účinnosť prípravku. Naopak za sucha a chladu sa môže dostaviť spomalenie alebo aj zníženie účinku. Buriny musia byť vzídené. Optimálny účinok je dosiahnutý za predpokladu, že vzídené buriny majú 2 - 4 pravé listy a sú v plnej vegetácii. Správny termín je dôležitý aj vzhľadom ku kontaktnému charakteru prípravku – kultúrna rastlina nesmie zakrývať burinný porast. Znižuje sa tým účinnosť prípravku.

V pôde sa účinná látka odbúrava veľmi rýchlo. Po jeho použití sa nemení pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita.

Prípravok Basagran Super je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

Miešateľnosť
DAM 390Kvapalné hnojiváHerbicídyFungicídyRastové regulátoryGraminicídy
áno* áno áno áno áno áno

* najskôr preveriť miešateľnosť

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí pri výške bôbu (hrachu) 5 – 15 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy. Najlepšie je ošetrovať skoro ráno alebo večer, aspoň 5 h po aplikácii by nemalo pršať.
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí pri výške bôbu (hrachu) 5 – 15 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy. Najlepšie je ošetrovať skoro ráno alebo večer, aspoň 5 h po aplikácii by nemalo pršať.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí pri výške bôbu (hrachu) 5 – 15 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy. Najlepšie je ošetrovať skoro ráno alebo večer, aspoň 5 h po aplikácii by nemalo pršať.
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí pri výške bôbu (hrachu) 5 – 15 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy. Najlepšie je ošetrovať skoro ráno alebo večer, aspoň 5 h po aplikácii by nemalo pršať.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí do výšky kukurice 20 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí do výšky kukurice 20 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy.
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikácia sa robí do výšky kukurice 20 cm, keď majú buriny 2 – 4 pravé listy.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 - 2,0 l Aplikuje sa v dobe, keď sú rastliny zemiakov vysoké 10 – 15 cm a buriny majú 2 – 4 pravé listy. Pri intrenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších ako 23 °C by sa nemalo ošetrovať.
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikuje sa v dobe, keď sú rastliny zemiakov vysoké 10 – 15 cm a buriny majú 2 – 4 pravé listy. Pri intrenzívnom slnečnom žiarení a teplotách vyšších ako 23 °C by sa nemalo ošetrovať.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
parumanček 1,5 - 2,0 l Aplikácia je zameraná najmä proti rumanom, rumančekom a ostatným dvojklíčnolisovým burinám v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov burín. Ďatelina musí mať vyvinuté minimálne 2 – 3 trojlístky. Aplikujeme na jar, alebo počas vegetácie po kosbe.
rumanček kamilkový 1,5 - 2,0 l Aplikácia je zameraná najmä proti rumanom, rumančekom a ostatným dvojklíčnolisovým burinám v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov burín. Ďatelina musí mať vyvinuté minimálne 2 – 3 trojlístky. Aplikujeme na jar, alebo počas vegetácie po kosbe.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1. 1,5 - 2 l 2. 1,5 - 2 l + (10g) (TM)Glean 75 WG Aplikácia je zameraná proti parumančeku nevoňavému, rumanom, rumančekom a ostatným dvojklíčnolistovým burinám v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov. Nepostrekujte porast ľanu, ktorý je vyšší než 12 cm. Neošetrujte ľan po silnejších dažďoch, keď je zmytá povrchová vrstva na listoch ľanu. Pri aplikácii nie sú potrebné ľanové trysky.
rumanček kamilkový 1. 1,5 - 2 l 2. 1,5 - 2 l + (10g) (TM)Glean 75 WG Aplikácia je zameraná proti parumančeku nevoňavému, rumanom, rumančekom a ostatným dvojklíčnolistovým burinám v rastovej fáze 2 – 4 pravých listov. Nepostrekujte porast ľanu, ktorý je vyšší než 12 cm. Neošetrujte ľan po silnejších dažďoch, keď je zmytá povrchová vrstva na listoch ľanu. Pri aplikácii nie sú potrebné ľanové trysky.
Hore