Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Brejk® Tru

zmáčadlo

Univerzálne zmáčadlo s dokonalou pokryvnosťou.

Prípravok určený na zvýšenie rýchlosti penetrácie prípravkov na ochranu rastlín, zvýšenie priľnavosti účinnej látky na rastlinách, zvýšenie odolnosti prípravku voči zmytiu zrážkami a zníženiu vyparovania účinnej látky z postrekovej tekutiny.

Benefity


  • zaručuje dokonalú pokryvnosť, a to aj pri listoch so silnou voskovou vrstvou
  • pozitívne vplýva na fyzikálne vlastnosti aplikovaných kvapalín a výrazne zvyšuje ich zmáčanlivosť
  • zvyšuje odolnosť postreku voči dažďu
  • znižuje straty spôsobené odparom a UV žiarením

Základné informácie

Názov Brejk® Tru
Formulácia koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 100 % polyether-polymethylsiloxan-copolymer
Etiketa Etiketa
Karta bezpečnostných údajov Karta bezpečnostných údajov
Informácie z katalógu Katalóg

Zmáčadlo Brejk Tru je univerzálne neionické zmáčadlo novej generácie na zlepšenie pokryvnosti ošetrených rastlín postrekovou kvapalinou.

Prípravok zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť postrekovej kvapaliny a umožňuje jej lepšiu distribúciu do všetkých častí rastliny. Postreková kvapalina obsahujúca Brejk Tru vytvára na listoch dokonalý postrekový film a výrazne znižuje povrchové napätie kvapalín a preto je možné dosiahnuť kvalitné ošetrenie i na rastlinách, ktorých povrch neumožňuje rovnomerné rozprestretie postrekovej kvapaliny.

Prípravok sa dokáže penetrovať nielen cez voskovú vrstvu, ale aj cez otvorené prieduchy rastlinných pletív – tzv. Stomatal flooding. Výsledkom je vysoká odolnosť proti zmytiu dažďom, stabilizovaný účinok pesticídov, ochrana pred UV žiarením, odparovaním a tento efekt umožňuje znížiť množstvo postrekovej kvapaliny na jednotku plochy.


Brejk Tru je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi. fingicídmi a hnojivami.

Hore