Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Butisan® 400 SC

herbicíd

Základné informácie

Názov Butisan® 400 SC
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 400 g/l metazachlor
Etiketa Butisan-400-SC-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Butisan-400-SC-KBU
Informácie z katalógu Butisan-400-SC-katalog

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke, horčici a v kapustovitej zelenine.

Butisan 400 SC je herbicíd určený na ničenie jedno- a dvojklíčnolístových burín v porastoch repky ozimnej a jarnej, kapustovitej zeleniny a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami burín. Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Po vzídení burín aplikujte najneskoršie v štádiu klíčnych listov (max 1.pravého listu). Butisan 400 SC účinkuje predovšetkým cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Podľa súčasných poznatkov je Butisan 400 SC dobre znášaný všetkými odrodami repky olejnej.

Butisan 400 SC je miesiteľný s fungicídmi, insekticídmi a graminicídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,5 l/ha Kapustovú zeleninu ošetrujeme po výsadbe a dobrom zakorenení, keď sú buriny maximálne vo fáze klíčnych listov.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,5 l/ha Postrek sa robí do dvoch dní po zasiatí. Je možná aj postemergentná aplikácia, od štádia pravých listov horčice. Buriny však nesmú byť prerastené.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,2 + 2 l/ha (NA) Treflan 48 EC Postrek sa robí do dvoch dní po zasiatí.
lipkavec obyčajný 1,5 + (0,2 - 0,25) l/ha (NA) Command 36 CS Postrek sa robí do dvoch dní po zasiatí.
výmrv obilnín 1,2 + 2 l/ha (NA) Treflan 48 EC Postrek sa robí do dvoch dní po zasiatí.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,5 + (0,2 - 0,25) l/ha (NA) Command 36 CS
lipkavec obyčajný 1,5 + (0,2 - 0,25) l/ha (NA) Command 36 CS
výmrv obilnín 1,5 + (0,2 - 0,25) l/ha (NA) Command 36 CS
Hore