Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Butisan® Complete

herbicíd

Kompletné riešenie pre vašu repku

Selektívny postrekový prípravok vo forme suspenznej emulzie na ničenie jednoročných

jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v repke ozimnej.

Benefity

  • vysoký obsah ú.l. metazachlor a quinmerac
  • ú.l. DMTA-P zvyšuje účinnosť na kapustovité a pakosty
  • bezpečný pre repku aj následné plodiny
  • pre- a skorá postemergentná aplikácia

Základné informácie

Názov Butisan® Complete
Formulácia suspenzná emulzia (SE)
Zloženie 100 g/l dimethenamid-p, 300 g/l metazachlor, 100 g/l quinmerac
Etiketa Butisan-Complete-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Butisan-Complete-KBU
Informácie z katalógu Butisan-Complete-katalog

Pôsobí ako systémový, pôdny a listový herbicíd. Je ľahko prijímaný koreňmi a nadzemnými časťami citlivých burín. Účinná látka inhibuje vývoj citlivých rastlín. Po prijatí látky je rast nadzemných i podzemných častí spomalený a listy vykazujú rastové deformácie (ohyb listu v dôsledku rýchlejšieho rastu jeho hornej časti). V rastlinách dochádza takisto k narušeniu vodného režimu a sú pozorované príznaky starnutia.

Najlepší účinok je po aplikácii na vlhkú pôdu pred vzídením burín, prípravok je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobuje ich odumretie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj vzídené buriny pri skorej postemergentnej aplikácii do fázy klíčnych listov burín. Prípravok najlepšie účinkuje pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii za sucha sa herbicídny účinok dostaví pri neskorších zrážkach.

Prípravok Butisan® Complete je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Hore