Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Butisan® Star

herbicíd

Tradičný herbicídny prípravok na ošetrenie repky

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových burín v horčici, repke ozimnej a jarnej.

Benefity


  • vysoká účinnosť na všetky kľúčové buriny v repke
  • bez obmedzenia pre následné plodiny
  • nevyžaduje kombinácie – jednoduché dávkovanie a aplikácia
  • nemá obmedzenie v PHO vodných zdrojov

Základné informácie

Názov Butisan® Star
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 333 g/l metazachlor, 83 g/l quinmerac
Etiketa ButisanStar-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Butisan-Star-KBU
Informácie z katalógu Butisan-Star-katalog

Butisan Star je herbicíd určený na ničenie jedno- a dvojkličnolistových burín v porastoch repky ozimnej, jarnej a horčice. Do rastliny sa dostáva predovšetkým koreňmi pri vzchádzaní. Po vzídení je čiastočne prijímaný aj listami.

Po aplikácii na pôdu pred vzídením burín je prijímaný klíčiacimi burinami a spôsobí ich uhynutie pred alebo krátko po vyklíčení. Ničí aj buriny do fáze klíčnych listov, ktoré v dobe ošetrenia už vzišli. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Účinnosť trvá podľa podmienok 4 – 6 mesiacov. Podľa súčasných poznatkov je Butisan Star dobre znášaný všetkými odrodami repky.

Butisan Star je miesiteľný s fungicídmi, insekticídmi, rastovými regulátory a graminicídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,0 l Aplikáciu vykonávame do 2 dní po zasiatí horčice. Je možná aj skorá postemergentná aplikácia v dobe, keď má horčica úplne vyvinutý prvý pár pravých listov a buriny nie sú prerastené.
lipkavec obyčajný 2,0 l Aplikáciu vykonávame do 2 dní po zasiatí horčice. Je možná aj skorá postemergentná aplikácia v dobe, keď má horčica úplne vyvinutý prvý pár pravých listov a buriny nie sú prerastené.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,0 l Postrek vykonávame po zasiatí repky až do doby, keď buriny začínajú vzchádzať, najneskôr však do štádia klíčnych listov burín. To predstavuje časový úsek cca 4 – 10 dní po zasiatí, v závislosti od klimatických podmienok. Na vývojové štádium repky nie je potrebné brať ohľad. Pôsobenie prípravku závisí na pôdnych podmienkach. Na povrchovo presušených pôdach sa účinok prejaví až po nasledujúcich zrážkach. Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Stratos ultra + Dash HC v delenej aplikácii od začiatku odnožovaniado začiatku stĺpikovania tráv. V prípade, že nastane zhoda podmienok pre aplikáciu Butisanu Star aj Stratosu Ultra, je možná ich spoločná aplikácia.
lipkavec obyčajný 2,0 l Postrek vykonávame po zasiatí repky až do doby, keď buriny začínajú vzchádzať, najneskôr však do štádia klíčnych listov burín. To predstavuje časový úsek cca 4 – 10 dní po zasiatí, v závislosti od klimatických podmienok. Na vývojové štádium repky nie je potrebné brať ohľad. Pôsobenie prípravku závisí na pôdnych podmienkach. Na povrchovo presušených pôdach sa účinok prejaví až po nasledujúcich zrážkach. Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Stratos ultra + Dash HC v delenej aplikácii od začiatku odnožovaniado začiatku stĺpikovania tráv. V prípade, že nastane zhoda podmienok pre aplikáciu Butisanu Star aj Stratosu Ultra, je možná ich spoločná aplikácia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,0 l Postrek vykonávame po zasiatí repky až do doby, keď buriny začínajú vzchádzať, najneskôr však do štádia klíčnych listov burín. To predstavuje časový úsek cca 4 – 10 dní po zasiatí, v závislosti od klimatických podmienok. Na vývojové štádium repky nie je potrebné brať ohľad. Pôsobenie prípravku závisí na pôdnych podmienkach. Na povrchovo presušených pôdach sa účinok prejaví až po nasledujúcich zrážkach. Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Stratos ultra + Dash HC v delenej aplikácii od začiatku odnožovaniado začiatku stĺpikovania tráv. V prípade, že nastane zhoda podmienok pre aplikáciu Butisanu Star aj Stratosu Ultra, je možná ich spoločná aplikácia.
lipkavec obyčajný 2,0 l Postrek vykonávame po zasiatí repky až do doby, keď buriny začínajú vzchádzať, najneskôr však do štádia klíčnych listov burín. To predstavuje časový úsek cca 4 – 10 dní po zasiatí, v závislosti od klimatických podmienok. Na vývojové štádium repky nie je potrebné brať ohľad. Pôsobenie prípravku závisí na pôdnych podmienkach. Na povrchovo presušených pôdach sa účinok prejaví až po nasledujúcich zrážkach. Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Stratos ultra + Dash HC v delenej aplikácii od začiatku odnožovaniado začiatku stĺpikovania tráv. V prípade, že nastane zhoda podmienok pre aplikáciu Butisanu Star aj Stratosu Ultra, je možná ich spoločná aplikácia.
výmrv obilnín 2,0 l Postrek vykonávame po zasiatí repky až do doby, keď buriny začínajú vzchádzať, najneskôr však do štádia klíčnych listov burín. To predstavuje časový úsek cca 4 – 10 dní po zasiatí, v závislosti od klimatických podmienok. Na vývojové štádium repky nie je potrebné brať ohľad. Pôsobenie prípravku závisí na pôdnych podmienkach. Na povrchovo presušených pôdach sa účinok prejaví až po nasledujúcich zrážkach. Proti trávovitým burinám, hlavne proti výmrvu obilnín je veľmi výhodné použitie graminicídu Stratos ultra + Dash HC v delenej aplikácii od začiatku odnožovaniado začiatku stĺpikovania tráv. V prípade, že nastane zhoda podmienok pre aplikáciu Butisanu Star aj Stratosu Ultra, je možná ich spoločná aplikácia.
Hore