Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Cabrio® Top

fungicíd

Komplexný prípravok proti múčnatke a peronospóre vo viniči.

Fungicídny prípravok zo skupiny strobilurínov s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča.

Benefity


  • istota účinku pri vysokom infekčnom tlaku
  • dlhotrvajúci účinok prípravku
  • šetrný voči užitočným organizmom
  • účinok proti čiernej škvrnitosti, červenej spále a botrytíde
  • granulovaná formulácia umožňuje ľahké dávkovanie

Základné informácie

Názov Cabrio® Top
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 550 g/kg metiram, 50 g/kg pyraclostrobín
Etiketa Cabrio-Top-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Cabrio-Top-KBU
Informácie z katalógu Cabrio-Top-katalog

Cabrio Top je kombinovaný fungicíd. Účinné látky zabraňujú klíčeniu spór a redukujú rast mycélia a sporuláciu. Najlepší účinok sa dosiahne pri preventívnej aplikácii.

Účinná látka pyraclostrobin je fungicídna látka zo skupiny strobilurínov, ktorá je po aplikácii prijímamá ošetrenými časťami rastlín a má lokálne systémový a translaminárny účinok. Môžu tak byť zasiahnuté aj štádiá húb v hlbších vrstvách rastlinných pletív. Naviac je účinná látka viazaná na voskovú vrstvičku a túto povrchovú ochranu doplňuje a posilňuje kontaktná účinná látka metiram. Tým je účinne obmedzené klíčenie nalietavahúcich spór a zabraňuje sa daľšej infecii.

Prípravok Cabrio Top je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka viniča 0,2 % (2,0 kg / ha) Ošetrenie sa vykonáva preventívne 2 – 3 x za vegetáciu s odstupom 12 – 14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku, silných zrážkach a intenzívnom raste listov sa doporučuje intervaly skrátiť. Posledná aplikácia by mabyť vykonaná najneskôr 35 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,2 %. Prípravok by sa nemal striekať viac ako 2- krát za sebou. Dávka vody sa doporučuje 1000 l/ha, aby bol povrch listov dokonale pokrytý postrekom, a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku.
peronospóra viniča 0,2 % (2,0 kg / ha) Ošetrenie sa vykonáva preventívne 2 – 3 x za vegetáciu s odstupom 12 – 14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku, silných zrážkach a intenzívnom raste listov sa doporučuje intervaly skrátiť. Posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 35 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,2 %. Prípravok by sa nemal striekať viac ako 2- krát za sebou. Dávka vody sa doporučuje 1000 l/ha, aby bol povrch listov dokonale pokrytý postrekom, a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku.
Hore