Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Callam®

herbicíd

Kopmlexné postemergentné ošetrenie kukurice (tank mix s prípravkom Kelvin).

Postrekový herbicídny prípravok určený na ničenie dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Benefity


  • veľmi rýchly nástup účinku
  • rýchle odbúravanie v pôde
  • teplé a vlhké počasie urýchľuje účinok
  • vysoká selektivita voči kukurici
  • bezproblémové pestovanie následných plodín

Základné informácie

Názov Callam®
Formulácia vodorozpustné granule
Zloženie 600 g/l dicamba, 125 g/l tritosulfuron
Etiketa Callam-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Callam-KBU
Informácie z katalógu Callam-katalog

Callam je postemergentný herbicíd so systémovým účinkom. Je účinný proti širokému spektru dvojklíčnolistových druhov burín. Herbicídny účinok je hlavne cez listy. Na jednoklíčnolistové buriny je Callam vysoko selektívny.

Účinné látky tritosulfuron a dicamba po preniknutí cez povrch listu sú v rastline translokované akropetálne a bazipetálne; ich pohyb v pôde je ovplyvňovaný druhom buriny, teplotou, pôdnou a vzdušnou vlhkosťou.

Herbicídna účinnosť spočíva predovšetkým v brzdení syntézy enzýmov, ktoré sú dôležité pri tvorbe aminokyselín a zároveň ovplyvňuje hladinu auxínov v rastline. Účinné látky Callamu sa v pôde odbúravajú veľmi rýchle. Pôdna mikroflóra, ani jej biologická aktivita sa po jeho použití nemení.

Účinok sa prejaví po 3-5 dňoch zastavením rastu a buriny už v tomto štádiu prestávajú kukurici konkurovať. Buriny postupne žltnú, v priebehu 2-3 týždňov úplne hynú. Teplé a vlhké počasie účinok urýchľuje.

Prípravok Callam je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a kvapalnými hnojivami.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,4 kg alebo 0,3 kg + (0,5 l) TM + Dash Postrekujte v štádiu 2 – 4 listov burín, najvýhodnejšie v rastovej fáze kukurice 12-14 BBCH (maximálne do 6 listov kukurice) . V prípade horších klimatických podmienok je výhodná kombinácia TM so zmáčadlom Dash. Podmienky vhodné pre rast (teplo a dostatok vlahy) podporujú prípjem účinných látok a tým aj účinnosť prípravku. Buriny musia byť vzídené, prípravok je prijímaný listovou plochou a vykazuje len čiastočný reziduálny účinok.
Hore