Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Capalo®

fungicíd

Širokospektrálny fungicíd určený na ochranu obilnín proti všetkým dôležitým chorobám.

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom proti listovým a klasovým chorobám obilnín.

Benefity


  • unikátna formulácia s technológiou „Stick and Stay“
  • tri účinné látky pôsobia na široké spektrum chorôb
  • rýchla, účinná a dlhodobá ochrana porastov obilnín
  • široká registrácia do všetkých obilnín

Základné informácie

Názov Capalo®
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 75 g/l metrafenone, 62,5 g/l epoxiconazole, 200 g/l fenpropimorph
Etiketa Capalo-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Capalo-KBU
Informácie z katalógu Capalo-katalog

Capalo je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Pôsobí proti múčnatke, septorióze, steblolamu a hrdzi na pšenici, ďalej proti múčnatke a hnedej škvrnitosti listov na jačmeni. Účinná látka fenpropimorph zo skupiny morfolínov inhibuje biosyntézu ergosterolu, má systematický protektívny a kuratívny účinok.

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogénu. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzofenonov blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

Prípravok Capalo je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 1,0 - 1,5 l V prípade ošetrenia jarného jačmeňa odporúčame prípravok Capalo aplikovať podľa potreby a infekčného tlaku chorôb, zvyčajne od polovice odnožovania až do začiatku klasenia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 1,0 - 1,5 l Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy. V prípade ošetrenia jarného jačmeňa odporúčame prípravok Capalo aplikovať podľa potreby a infekčného tlaku chorôb, zvyčajne od polovice odnožovania až do začiatku klasenia. V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37-59 (objavenie zástavového listu – koniec klasenia). Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy.V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
múčnatka trávová 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37-59 (objavenie zástavového listu – koniec klasenia). Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy.V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
septorióza pšenice 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37-59 (objavenie zástavového listu – koniec klasenia). Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy.V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
steblolam 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby. Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37-59 (objavenie zástavového listu – koniec klasenia). Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy.V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná 1,0 - 1,5 l Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37 - 59 (objavenie zástavového listu - koniec klasenia).Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy. V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
múčnatka trávová 1,0 - 1,5 l Proti múčnatke trávovej a iným listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37 - 59 (objavenie zástavového listu - koniec klasenia). Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy. V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
septorióza pšenice 1,0 - 1,5 l Proti listovým chorobám sa aplikuje pri výskyte choroby, spravidla vo fáze BBCH 37 - 59 (objavenie zástavového listu - koniec klasenia).Vzhľadom k rozsahu širokého spektra účinnosti a novým vlastnostiam novej formulácie, možno Capalo aplikovať buď v skorých vývojových fázach obilnín, ale aj neskôr, keď je cieľom ochrana listov a klasov. V systéme dvojitého fungicídneho ošetrenia odporúčame prípravok Capalo použiť ako druhý v poradí. Na prvé ošetrenie je vhodné využiť osvedčený prípravok Duett Top v dávke 0,6 l/ha a následne do 4 týždňov (v závislosti od tlaku chorôb) aplikovať prípravok Capalo v dávke 1,0 – 1,5 l/ha. Cielená ochrana je zameraná hlavne na hrdze, septórie a helmintosporiózy. V prípade silného infekčného tlaku klasových chorôb v čase kvitnutia obilnín je vhodné doplniť sled ošetrení fungicídom Swing Top aplikáciou do klasu.
steblolam 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29 - 37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
múčnatka trávová 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
septorióza pšenice 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
steblolam 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza pšeničná 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
múčnatka trávová 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
septorióza pšenice 1,0 - 1,5 l Proti steblolamu sa prípravok Capalo aplikuje vo fáze BBCH 29-37, najneskôr pri prvých príznakoch choroby.
Hore