Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Cascade 5 EC

insekticíd

Základné informácie

Názov Cascade 5 EC
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 50 g/l flufenoxuron
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Postrekový akaricídno-insekticídny prípravok zo skupiny ihibítorov biosyntézy chitínu vo forme emulgovateľného koncentrátu na ochranu ovocných stromov proti roztočcom, húseniciam a viniča proti roztočcom.

Účinná látka flufenoxuron zo skupiny benzoylmočovín pôsobí ako regulátor vývoja a rozmnožovania hmyzu, primárnym mechanizmom jeho účinku je inhibícia tvorby chitínu. Cascade 5 EC je akaricíd a insekticíd, ktorý účinkuje v priebehu procesu zvliekania sa hmyzu, tj. medzi nymfálnymi a larválnymi štádiami. Najlepší účinok sa dosiahne pri skorej aplikáci, a to buď preventívne alebo ako kuratívne ošetrenie na juvenilné štádiá. K usmrteniu škodlivých článkonožcov dochádza po požere ošetrených častí, rýchlosť je závislá na čase, ktorý uplynie medzi ošetrením porastu a následným zvliekaním lariev. Aj keď larvy okamžite nehynú, ich požerová aktivita krátko po ošetrení prestáva. Niektoré druhy škodcov sú ničené už po kontakte s prípravkom. Cascade 5 EC neničí dospelce roztočov a hmyzu, avšak veľká časť vajíčok nakladených po ošetrení sa už ďalej nevyvíja. Tento sterilizačný účinok zaisťuje mimoriadne dlhodobý reziduálny efekt.

Cascade 5 EC má tiež silný repelentný účinok, čím sa výrazne znižuje další výskyt škodlivých článkonožcov po ošetrení. Je vhodným prípravkom do systému integrovanej ochrany rastlín.

Funguje aj za nižších teplôt, okolo 12 °C.

Prípravok Cascade je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
roztočec ovocný 0,15% Ovocné stromy - ošetrujte proti roztočcovi ovocnému na jar keď je viac ako 50 % lariev vyliahnutých zo zimných vajíčok. (pred kvitnutím)
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
roztočec ovocný 0,15% Vinič - proti roztočcovi ovocnému ošetrujte keď je vyliahnutých 50% a viac lariev zo zimných vajíčok.(pred kvitnutím)
Hore