Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Chocker® Vaše eso v rukáve

Chocker® je komplexný dvojzložkový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu určený pre jesenné ošetrenie proti všetkým významným burinám ozimných obilnín.

  • Dlhodobo najstabilnejšia účinnosť proti všetkým kľúčovým burinám
  • Finančne výhodné ošetrenie s pozitívnym vplyvom na úrodu

Prípravok Chocker® eliminuje stres v jarnej špičke!

Chocker® je kombinovaný herbicíd obsahujúci dve navzájom sa doplňujúce účinné látky. Má kontaktný listový a reziduálny pôdny účinok. Účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce a vzídené buriny v skorých vývojových štádiách

Doba pôsobenia účinnej látky diflufenican je 6 mesiacov, flufenacet 3 mesiace. Flufenacet je účinná predovšetkým proti trávam, diflufenican proti dvojklíčnolistovým burinám s výrazným vzájomným synergickým pôsobením. Predpokladom dobrej účinnosti je dostatočná pôdna vlhkosť.

Chocker® - v dávke 0,5 l / ha veľmi dobre účinkuje proti trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám vrátane metličky obyčajnej, lipnice ročnej, rumančekovitých burín, lipkavca obyčajného, fialiek, veroniky a ďalších druhov v ozimných obilninách. Chocker® aplikujte optimálne vo fáze 1-3 listov obilniny, kedy buriny vzchádzajú a nie sú prerastené.

Ozimné pšenice a ozimný jačmeň je najlepšie ošetriť skoro postemergentne, v čase, keď sa nachádzajú vo fáze jedného a pol až tretieho listu. Je možná i preemergentná aplikácia. Rozhodujúca je fáza burín - najlepšie sú kontrolované vo fáze vzchádzania 2-3 pravých listov, lipkavec do fázy 1. praslenov. Ozimné obilniny sa ošetrujú len jedenkrát. Všetky druhy obilnín sú k prípravku tolerantné, nehrozí nebezpečenstvo poškodenia.

Na docielenie dobrej účinnosti je nutná vlhkosť pôdy, aby bol herbicíd aktivovaný. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak do 7 dní po aplikácii prídu zrážky. Ak nasleduje po aplikácii dlhšie obdobie sucha, účinnosť na buriny sa znižuje. Nemožno aplikovať na pôdy, na ktorých povrchu sa hromadí voda.

V prípade výsevu ďalšiích obilnín v bežnom osevnom postupe po zbere obilniny pri použití klasickej orbovej agrotechniky môže byť vysiata akákoľvek plodina bez obmedzenia.

Technický profil prípravku Chocker®

Účinné látkydiflufenican 280 g / l + flufenacet 280 g / l
Formuláciasuspenzný koncentrát (SC)
Spôsob účinkukontaktný a reziduálne pôdny
Plodinyozimné obilniny - jačmeň, pšenica, tritikale, raž
Odporúčaná dávka0,5 l/ha
Dávka vody200–400 l/ha
Spektrum účinkuúčinnosť na klíčiace, vzchádzajúce a zavčas vzídené trávovité a dvojklíčnolistové buriny
Termín aplikáciepreemergentne - BBCH 00-07, skoro postemergentne - BBCH 11-16

Registrovaná aplikácia:

PlodinaBurinaDávkaAplikácia
pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimnýmetlička, dvojklíčnolistové buriny0,35 lna jeseň preemergentne alebo skoro postemergentne, max. 1 ×
pšenica ozimná, raž, tritikale, jačmeň ozimnýlipkavec obyčajný0,5 lna jeseň preemergentne alebo skoro postemergentne, max. 1 ×
Hore