Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Collis®

fungicíd

Istota proti múčnatke v každej situácii.


Dvojzložkový prípravok zo skupiny strobilurínov so systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča.

Benefity


  • spoľahlivý aj pri vysokom tlaku múčnatky, vedľajší účinok na botrytídu
  • dlhé intervaly medzi postrekmi až 14 dní
  • je neškodný voči užitočným organizmom
  • kombinácia účinných látok je vhodná do antirezistentnej stratégie
  • nemá vplyv na kvasenie a kvalitu hrozna

Základné informácie

Názov Collis®
Formulácia kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 100 g/l kresoxim-methyl, 200 g/l boscalid
Etiketa Collis-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Collis-KBU
Informácie z katalógu Collis-katalog

Collis je systémovo pôsobiaci fungicíd. Do rastliny preniká cez listový povrch a účinná látka je potom rozvádzaná akropetálne pletivami rastlín. Collis zabraňuje klíčeniu spór, predlžovaniu a rastu mycélia a sporulácii. Účinok aktívnej látky boscalid spočíva v tom, že na molekulárnej úrovni inhibuje enzým SDH, ktorý je súčasťou krebsovho aj citrátového cyklu a taktiež patrí do skupiny flavoproteínov, ktoré vnášajú elektróny do mitochondrií v dýchacom reťazci.

Takže inhibíciou SDH ovplyvňuje tok uhlíka v rozhodujúcich metabolitoch i množstvo ATP. Zníženie množstva stavebných látok pre aminokyseliny a cukry s redukciou množstva energie významne zasahuje do rastových a životných pochodov bunky.

Účinok kresoxim-methylu je kvázi-systémovo pôsobiaci. To znamená, že účinná látka sa premieňa na plyn a vytvára ochrannú vrstvu okolo rastliny. Zároveň vniká prieduchmi do pletív rastliny.

Collis sa vyznačuje preventívnym a kuratívnym pôsobením proti múčnatke viniča (Uncinula necator). Collis je dobre tolerovaný všetkými plodinami, na ktoré je odporučený. Po jeho aplikácii je možné pestovať ktorúkoľvek následnú plodinu bez rizika vzniku fytotoxicity.

Prípravok Collis je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka viniča 0,4 l/ha Postrek sa vykonáva preventívne 3x v bloku s odstupom maximálne 14 dní. Posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 28 dní pred zberom. Koncentrácia produktu v postreku by mala byť 0,04%. Odporúčame použiť na prípravu postrekovej kvapaliny 1000 l/ha vody, kvôli tomu, aby bol povrch viniča dokonale pokrytý postrekom a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku.
Hore