Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Copac®

fungicíd

Kontaktný meďnatý fungicíd a baktericíd určený na ochranu viniča

Fungicídny a baktericídny prípravok určený na ochranu viniča hroznorodého proti peronospóre viniča.

Benefity


  • široké spektrum účinku
  • tekutá formulácia – absencia prachu pri dávkovaní
  • vysoká odolnosť voči vyplavovaniu
  • vysoká jemnosť častíc medi – menšia spotreba medi, dokonalejšie pokrytie, vyššia účinnosť

Základné informácie

Názov Copac®
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát
Zloženie Technický hydroxid Cu2+ Cu (OH)2 552,7 g/l (38,38% obj) = 25 % kovovej medi
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Copac je fungicídny a baktericídny prípravok na báze hydroxidu meďnatého s preventívnou účinnosťou. Má široké spektrum účinku proti hubám a baktériám (Alternaria, Plasmopara, Peronospora, Venturia, Taphrina, Monilia, Stigmina, Gnomonia, Cercospora, Phytophtora, Nectria, Mycosphearella, Colletotrichum, Hemileia, Erwinia, Pseudomonas, Xantomonas, atď.).

Prípravok Copac je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi.

Pri použití prípadných kombinácií je potrbné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) Aplikujte v rastovej fáze viniča od nasadzovania plodov do zberu (BBCH 71-89).Ošetrujte preventívne, podľa signalizácie, najneskôr ihneď po objavení sa choroby. Prípravok aplikujte v 7 - 10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrekujte rovnomerne tak, aby boli listy (aj spodné strany listov) a plody dokonale ošetrené a pokryté postrekovou kvapalinou. V prípade rosičov resp. postrekovačov pracujúcich s nižšími dávkami postrekovej kvapaliny je možné dávku vody na prípravu postrekovej kvapaliny adekvátne znížiť v zmysle technických parametrov a výkonov konkrétneho zariadenia. Dávka prípravku na plochu musí byť zachovaná. 4 x aplikácia
baktériova spála ružokvetých 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) Aplikujte v rastovej fáze viniča od nasadzovania plodov do zberu (BBCH 71-89).Ošetrujte preventívne, podľa signalizácie, najneskôr ihneď po objavení sa choroby. Prípravok aplikujte v 7 - 10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrekujte rovnomerne tak, aby boli listy (aj spodné strany listov) a plody dokonale ošetrené a pokryté postrekovou kvapalinou. V prípade rosičov resp. postrekovačov pracujúcich s nižšími dávkami postrekovej kvapaliny je možné dávku vody na prípravu postrekovej kvapaliny adekvátne znížiť v zmysle technických parametrov a výkonov konkrétneho zariadenia. Dávka prípravku na plochu musí byť zachovaná. 4 x aplikácia
baktériova škvrnitosť 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
biela škvrnitosť listov 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
cerkosporióza 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
chrastavitosť 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4x aplikácia
gnomónia 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
kučeravosť listov 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
monilióza 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
peronospóra viniča 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
plesne 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
rakovina stromov 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
škvrnitosť listov 2,8 l(dávka vody 1000 l / ha) BBCH 71 - 89 4 x aplikácia
Hore