Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Corum®

herbicíd

Jedinečné širokospektrálne herbicídne riešenie v strukovinách

Herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ničenie dvojklíčnolistových burín.

Benefity


  • účinok na široké spektrum burín
  • dlhá ochrana proti opätovnému rastu burín
  • vysoká selektivita

Základné informácie

Názov Corum®
Formulácia rozpustný koncentrát
Zloženie 480 g/l bentazone, 22,4 g/l imazamox
Etiketa Corum-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Corum-KBU
Informácie z katalógu Corum-katalog

Corum je širokospektrálny herbicíd s dvojakým účinkom.

Účinná látka imazamox patrí do skupiny imidazolínov. Inhibuje enzým acetolaktátsyntetázu, ktorá sa podieľa na biosyntéze esenciálnych aminokyselín. Imazamox pôsobí primárne cez listy (je nimi prijímaný a potom rozvádzaný do celej rastliny).

Účinná látka bentazone patrí do skupiny benzodiathiazolov. Pôsobí kontaktne, vstrebáva sa predovšetkým prostredníctvom pokožky mladých listov. Vyvíja určitú mobilitu v rastline. Herbicídna účinnosť spočíva hlavne v brzdení fotosyntézy a to poškodením bunkových membrán a poruchami transportu elektrónov a špecifických reakcií CO2. Vďaka svojmu kontaktnému spôsobu účinku je efektívnejší v prípade mladej rastúcej buriny za teplého počasia. Nástup jeho účinku sa zvyšuje s vysokým svetelným žiarením.

Prípravok Corum je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej

koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyRastové regulátoryGraminicídy
-ánoánoánoánoáno

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny T1: 0,625 l Prípravok Corum aplikujte v hrachu najneskôr pred začiatkom predlžovania rastu byle (BBCH 12-25), v závislosti od rastovej fázy burín, aplikáciu vo fazuli je potrebné vykonať v rastovej fáze od 2 listov do 5-ich bočných výhonkov fazule. Prípravok je absorbovaný hlavne listami burín a najúčinnejšie pôsobí vo fáze 2 – 4 listov (BBCH 12–14) burín. V prípade delenej aplikácie dodržujte 7-dňový interval medzi aplikáciami. Dávka vody je 200 – 400 l/ha.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1,25 l Prípravok Corum aplikujte v hrachu najneskôr pred začiatkom predlžovania rastu byle (BBCH 12-25), v závislosti od rastovej fázy burín, aplikáciu vo fazuli je potrebné vykonať v rastovej fáze od 2 listov do 5-ich bočných výhonkov fazule. Prípravok je absorbovaný hlavne listami burín a najúčinnejšie pôsobí vo fáze 2 – 4 listov (BBCH 12–14) burín. V prípade delenej aplikácie dodržujte 7-dňový interval medzi aplikáciami. Dávka vody je 200 – 400 l/ha.
Hore