Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Dash®

zmáčadlo

Univerzálne zmáčadlo na zlepšenie penetračných vlastností aplikovanej kvapaliny.

Prípravok určený na zvýšenie rýchlosti prijímania herbicídnych prípravkov zelenými časťami burín, priľnavosti účinnej látky na rastlinách, na zvýšenie odolnosti prípravku voči zmytiu zrážkami a na zníženie vyparovania účinnej látky z postrekovej tekutiny.

Benefity

  • zlepšuje distribúciu a prichytenie účinnej látky na povrchu listov
  • zvyšuje účinnosť a efektivitu herbicídneho alebo fungicídneho ošetrenia
  • zvyšuje prenikanie účinnej látky do ošetrovanej rastliny
  • zabezpečuje vysokú účinnosť aj pri nepriaznivých podmienkach (sucho)
  • ideálny partner k herbicídnym prípravkom

Základné informácie

Názov Dash®
Formulácia kvapalina
Zloženie zmes metylesterov mastných kyselín a alkylesteru kyseliny fosforečnej
Etiketa Dash-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Dash-KBU
Informácie z katalógu Dash-katalog

Dash pridaný do aplikačnej kvapaliny zvyšuje zmáčavosť a priľnavosť prípravkov na ochranu rastlín, zvyšuje tiež odolnosť proti zmytiu dažďom a spomaluje odparovanie kvapaliny. Tým predlžuje a zvyšuje účinnosť herbicídov.

Dash je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipkavec obyčajný 0,5 - 0,7 l+ (0,2 kg) (TM) Arrat
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,5 l + (0,15 kg) (TM) Arrat alebo 0,5 l + (0,3 kg) (TM) Callam
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
lipkavec obyčajný 0,5 - 0,7 l+ (0,2 kg) (TM) Arrat
Hore