Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Delan® Pro

fungicíd

Proaktívna technológia

Postrekový fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou, určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti.

Benefity

  • inovatívna proaktívna technológia
  • funguje preventívne a stimuluje odolnosť rastlín
  • ešte lepšia účinnosť proti chrastavosti
  • moderná SC formulácia zaisťuje priľnutie a vstrebanie ešte počas ošetrenia
  • očakávaná účinnosť aj v daždivých obdobiach

Základné informácie

Názov Delan® Pro
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 125 g/l dithianon, 561 g/l potassium phosphonates
Etiketa Delan-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Delan-Pro-KBU
Informácie z katalógu Delan-Pro-katalog

Delan Pro je vysokoúčinný, mnohostranne použiteľný fungicíd zabraňujúci klíčeniu spór húb. Je kombináciou kontaktnej účinnej látky dithianon a systémovej účinnej látky potassium phosphonate (fosfonát draselný). Vďaka tejto kombinácii je účinok spoľahlivejší a trvá dlhšie, a preto sa môžu predĺžiť aj intervaly medzi aplikáciami.

Delan Pro je odporúčaný pre použitie v systéme integrovanej ochrany rastlín, pretože predstavuje len malé riziko pre dravého roztoča Typhlodromus pyri.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť 2,5 l/ha Prípravok aplikujte v dávke 2,5 l/ha (0,83 l/m výšky koruny) v pravidelných 5 – 10 dňových intervaloch v závislosti od priebehu počasia, v rastovej fáze jadrovín od BBCH 53 (vývoj súkvetia: viditeľné kvety obklopené špičkami zelených listov) do BBCH 81 (začiatok dozrievania: vývoj odrodovo špecifických farieb).Dávka vody: 150 – 1500 l/ha, v závislosti od typu použitej aplikačnej techniky.
Hore