Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Discus®

fungicíd

Prvý strobilurínový prípravok v ochrane jabloní a viniča

Prípravok s čiastočne systémovým účinkom vo forme vodorozpustného granulátu proti chrastavitosti a múčnatke jadrovín, múčnatke, peronospóre a bielej hnilobe viniča, americkej múčnatke egreša, múčnatke a čiernej škvrnitosti listov ruže a proti bielej hnilobe na slnečnici.

Benefity


  • široké fungicídne spektrum
  • možnosť použitia vo všetkých vývojových fázach
  • green efekt
  • nezávislosť účinku od teploty v období aplikácie
  • vhodný do kombinácií a nízke dávkovnie

Základné informácie

Názov Discus®
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 500 g/kg kresoxim-methyl
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Discus je vysokoúčinný fungicíd zo skupiny strobilurínov. Účinok je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím sa zabraňuje sporulácii a klíčeniu spór.

Preto je hlavným načasovaním prípravku Discus vždy preventívne použitie, pred vznikom infekcie. Prípravok má kvázi systémový spôsob účinku – účinná látka sa z miesta dopadu šíri po povrchu rastliny, až pokým vytvorí kompaktnú ochrannú vrstvu. Účinná látka prenikne dovnútra rastlinných pletív cez prieduchy.

Discus priaznivo ovplyvňuje ukladanie asimilátov do plodov. Spomaľuje starnutie rastlín, podporuje asimiláciu, čím rastliny dlhšie a intenzívnejšie asimiluje.

Discus nepôsobuje hrdzivosť plodov (Goden Delicius) a rastliny ho veľmi dobre znášajú. Veľkou výhodou popri fngicídnom účinku je aj fyziologický účinok (green efekt), lepšie vyfarbenie plodov jadrovín, lepšie vyzrievanie dreva viniča.

Prípravok Discus je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
americká múčnatka egreša 0,2 - 0,25 kg/ha (0,02 - 0,025%) vzťahuje sa na 1 000 l postrekovej kvapaliny na ha. Ak pri rosení znižujete aplikačnú dávku postrekovej kvapaliny v rámci odporučeného intervalu (300-1000 l.ha-1), úmerne zvýšte koncentráciu tak, aby bola dodržaná dávka prípravku na jednotku plochy. Ošetrujte pred kvetom preventívne, lebo rozhodujúce šírenie choroby nastáva po ukončení kvitnutia. Interval medzi postrekmi je 10 – 14 dní. Prípravok aplikujte max. 3x v priebehu vegetácie. Dávka vody je 300-1000 l.ha-1
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť jabĺk 0,02 % V jabloniach je možné ošetrovať od fázy zeleného pupeňa, ukončujeme ho najneskôr 35 dní pred zberom. Rozhodujúce je obdobie infekcií a hlavné obdobie nasadenia prípravku je od druhej polovice apríla (ružový pupeň) do prvej dekády júna. Interval použitia počas trvalého infekčného tlaku je maximálne 7 – 10 dní. Z dôvodu obmedzenia vzniku rezistencie odporúčame používať fungicíd Discus v kombinácii s ostatnými typmi fungicídov maximálne 3x v priebehu jednej vegetácie. Antirezistentná stratégia BASF je TM Discus 0,2 kg/ha + Delan 700 WDG 0,35 kg/ha.
múčnatka jabloňová 0,02 % V jabloniach je možné ošetrovať od fázy zeleného pupeňa, ukončujeme ho najneskôr 35 dní pred zberom. Rozhodujúce je obdobie infekcií a hlavné obdobie nasadenia prípravku je od druhej polovice apríla (ružový pupeň) do prvej dekády júna. Interval použitia počas trvalého infekčného tlaku je maximálne 7 – 10 dní. Z dôvodu obmedzenia vzniku rezistencie odporúčame používať fungicíd Discus v kombinácii s ostatnými typmi fungicídov maximálne 3x v priebehu jednej vegetácie. Antirezistentná stratégia BASF je TM Discus 0,2 kg/ha + Delan 700 WDG 0,35 kg/ha.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka ruže 0,2 - 0,3 kg/ha (0,02 - 0,03 %) Ošetrujte preventívne, najneskôr po výskyte prvých príznakov choroby, v intervale 8 – 12 dní. Dôkladne pokryte rastlinu postrekovou kvapalinou. Kvôli rezistencii prípravok aplikujte max. 2x v priebehu vegetácie. Dávka vody je 1000 l.ha-1
čierna škvrnitosť listov ruže 0,2 - 0,3 kg/ha (0,02 - 0,0 3%) vzťahuje sa na 1 000 l postrekovej kvapaliny na ha. Ak pri rosení znižujete aplikačnú dávku postrekovej kvapaliny v rámci odporučeného intervalu (300-1000 l.ha-1), úmerne zvýšte koncentráciu tak, aby bola dodržaná dávka prípravku na jednotku plochy. Ošetrujte preventívne, najneskôr po výskyte prvých príznakov choroby, v intervale 8 – 12 dní. Dôkladne pokryte rastlinu postrekovou kvapalinou. Kvôli rezistencii prípravok aplikujte max. 2x v priebehu vegetácie. Dávka vody je 1000 l.ha-1
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,2 kg/ha Discus v porastoch slnečnice aplikujte preventívne v štádiu 6-8 listov proti bielej hnilobe v dávke 0,2 kg/ha. Je možná aj letecká aplikácia. Dávka vody je 200 - 400 l.ha-1
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,03 % Ošetruje sa v období krátko pred kvetom do začiatku mäknutia bobúľ, ošetrenie je potrebné ukončiť najneskôr 35 dní pred zberom. Vo viniči sa používa proti múčnatke, peronospóre a bielej hnilobe. Discus sa aplikuje buď preventívne každých 10 – 14 dní, alebo podľa signalizácie. Počas vegetácie aplikujte maximálne 3x. Optimálna účinnosť sa dosiahne pri preventívnom ošetrení a keď prvé dve ošetrenia nasledujú v bloku za sebou. Discus nemá žiadny vplyv na kvasenie muštov. Discus podporuje vyfarbenie a vyzretie dreva. Discus pozitívne ovplyvňuje asimilačné procesy v rastline. Výsledkom je takzvaný zelený efekt (typické zelené sfarbenie listov) . Dávka vody je 1000 l na hektár.
múčnatka viniča 0,02 % Ošetruje sa v období krátko pred kvetom do začiatku mäknutia bobúľ, ošetrenie je potrebné ukončiť najneskôr 35 dní pred zberom. Vo viniči sa používa proti múčnatke, peronospóre a bielej hnilobe. Discus sa aplikuje buď preventívne každých 10 – 14 dní, alebo podľa signalizácie. Počas vegetácie aplikujte maximálne 3x. Optimálna účinnosť sa dosiahne pri preventívnom ošetrení a keď prvé dve ošetrenia nasledujú v bloku za sebou. Discus nemá žiadny vplyv na kvasenie muštov. Discus podporuje vyfarbenie a vyzretie dreva. Discus pozitívne ovplyvňuje asimilačné procesy v rastline. Výsledkom je takzvaný zelený efekt (typické zelené sfarbenie listov) . Dávka vody je 1000 l na hektár.
peronospóra viniča 0,03 % Ošetruje sa v období krátko pred kvetom do začiatku mäknutia bobúľ, ošetrenie je potrebné ukončiť najneskôr 35 dní pred zberom. Vo viniči sa používa proti múčnatke, peronospóre a bielej hnilobe. Discus sa aplikuje buď preventívne každých 10 – 14 dní, alebo podľa signalizácie. Počas vegetácie aplikujte maximálne 3x. Optimálna účinnosť sa dosiahne pri preventívnom ošetrení a keď prvé dve ošetrenia nasledujú v bloku za sebou. Discus nemá žiadny vplyv na kvasenie muštov. Discus podporuje vyfarbenie a vyzretie dreva. Discus pozitívne ovplyvňuje asimilačné procesy v rastline. Výsledkom je takzvaný zelený efekt (typické zelené sfarbenie listov) . Dávka vody je 1000 l na hektár.
Hore