Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Escort® Nový

herbicíd

Osvedčený herbicídny prípravok proti burinám v strukovinách.


Herbicídny prípravok na preemergentnú aplikáciu do hrachu a sóje vo forme emulzného koncentrátu na ničenie jedno a dvojklíčnolistových burín.

Benefity


  • výborne reguluje dvojklíčnolistové a trávovité buriny
  • rýchlo preniká do rastlinných pletív
  • reziduálne pôsobí proti neskôr vzchádzajúcim burinám
  • vylučuje možnosť druhotného zaburinenia strukovín pred zberom

Základné informácie

Názov Escort® Nový
Formulácia emulgovateľný koncentrát
Zloženie 250 g/l pendimethalin, 16,7 g/l imazamox
Etiketa Escort-Novy-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Escort-Novy-KBU
Informácie z katalógu Escort-Novy-katalog

Escort Nový je širokospektrálny herbicíd s dvojakým účinkom. Účinná látka imazamox pôsobí primárne cez listy (je nimi prijímaná a potom rozvádzaná do celej rastliny) a pendimethalin zabezpečuje reziduálny účinok cez pôdu.

Citlivé vzchádzajúce buriny zasiahnuté prípravkom zastavujú rast, prestávajú konkurovať plodine a hynú. Pendimethalin je prijímaný hlavne koreňmi a zabezpečuje odumieranie burín krátko po ich vzídení.

Prvým príznakom herbicídneho účinku, okrem zastavenia rastu, je tmavočervené sfarbenie alebo chloróza najmladších listov, ktoré postupne prechádza do nekróz a odumierania rastlín.

Rýchlosť účinku závisí na druhu a rastovej fáze burín v dobe postreku, teplotných a vlhkostných podmienkach, aplikačnej dávke. Pri nepriaznivých podmienkách pre rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť neskôr po aplikácii.

Prípravok Escort Nový je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,5 - 3,0 l/ha Escort Nový v hrachu aplikujte preemergentne, v rastrovej fáze BBCH 00 - 07 (po zasiatí až do doby tesne pred vzídením).Prípravok neúčinkuje na prerastené jednoročné a už zakorenené trváce buriny.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 2,5 - 3,0 l/ha V sóji použite prípravok len preemergentne (po zasiatí pred vzídením). Aplikácia po vzídení sóje je fytotoxická. Nižšiu dávku použite pri slabšom zaburinení, vyššiu pri silnejšom či pri výskyte odolnejších burín. Dávka vody je 300 – 400 l/ha.Prípravok neúčinkuje na prerastené jednoročné a už zakorenené trváce buriny.
Hore