Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Faban®

fungicíd

Brilantná ochrana proti chrastavitosti.

Dvojzložkový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín (Venturia inaequalis, Venturia pirina).

Benefity

  • Spoľahlivá kontrola chrastavitosti na plodoch a listoch
  • Menšia závislosť od teploty a zrážok
  • Širšie aplikačné okno – väčšia flexibilita použitia

Základné informácie

Názov Faban®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 250 g/l dithianon, 250 g/l pyrimethanil
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Faban kombinuje účinok oboch účinných látok a pôsobí dvomi mechanizmami účinku proti chrastavitosti jadrovín.

Účinná látka dithianon je fungicídna látka zo skupiny quinonov s kontaktným pôsobením. Dithianon ovplyvňuje širokú škálu enzýmov a zasahuje tak do bunkového dýchania húb.

Účinná látka pyrimethanil je fungicídna látka zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) po dobu 72 hodín aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces.

  • GHS06 - Toxické látky
  • GHS08 - Látky nebezpečné pre zdravie
  • GHS09 - Látky nebezpečné pre životné prostredie

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť 1,2 l/ha Prípravok Faban aplikujte preventívne v rastovom štádiu pučania pupeňov, viditeľných kvetov obklopených špičkami zelených listov (BBCH 53-77). Prípravok aplikujte v sadoch maximálne 4-krát, v dávke 1,2 l na hektár. Dávku 1,2 l na hektár aplikujte s 200-1000 l vody na ha. Ideálny interval medzi aplikáciami je 8 dní. max. 4 x za vegetačnú sezónu
Hore