Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Forum® FP

fungicíd

Peronospórový fungicíd na ošetrenie vinič od začiatku kvitnutia až po uzatváranie strapcov.


Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča proti peronospóre vo forme vo vode rozpustných granúl.

Benefity  • vynikajúci kuratívny účinok na peronospóru – zastaví infekciu
  • dlhý preventívny účinok vďaka úč. látke folpet
  • vedľajší účinok na botrytídu

Základné informácie

Názov Forum® FP
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 600 g/l folpet, 113 g/l dimethomorph
Etiketa ForumFP-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Forum-FP-KBU
Informácie z katalógu Forum-katalog

Dimethomorph je systémová morpholínová účinná látka s iným mechanizmom účinku, ako majú doposiaľ používané fungicídne látky.

Dimethomorph spôsobuje morfogenézovú zmenu bunkovej steny, čo má za následok prerušenie vývoja huby. Preniká do rastlinných pletív a v nich koluje. Takto je zaistený hĺbkovo účinný i kuratívny efekt na počiatočná štádia patogéna. Dimethomorph má taktiež silný antisporulačný účinok, ktorý potláča tvorbu spór.

Folpet je kontaktná širokospektrálná fungicídna účinná látka, ktorá spolu s dimethomorphom vykazuje výrazny synergický účinok, ktorý zosilňuje a predĺžuje účinok prípravku. Folpet inhibuje delenie buniek širokého spektra mikoroorganizmov. Takisto znižuje nebezpečie vzniku rezistencie.

Forum FP účinkuje nielen povrchovo, ale aj hlbšie preniká do ošerenej rastliny – má hĺbkový účinok. Pôsobí aj tam, kde už došlo k infekcii (1 – 2 dni)

Prípravok Forum FP je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
peronospóra viniča 0,2% (2 kg/ha) Prvé ošetrenie viniča sa vykonáva pred kvetom, ďaľšie podľa signalizácie resp. priebehu počasia a infekčného tlaku v 10 - 14 dňových intervaloch. Dávka vody 1 000 l/ha.
Hore