Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Juwel®

fungicíd

Strobilurínový širokospektrálny fungicíd proti chorobám v obilninách a cukrovej repe.

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu zo skupiny strobilurínov s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti chorobám listov a klasov obilnín.

Benefity


  • dlhodobo preukazuje zvýšenie výnosu o 15 – 20 %
  • mimoriadne silná a dlhodobá účinnosť na choroby obilnín
  • vysoko odolný proti zmytiu dažďom
  • pomáha obilnine lepšie prekonávať stresové podmienky – efekt vitality
  • pôsobí fungicídne aj fyziologicky = zvýšenie úrod

Základné informácie

Názov Juwel®
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 125 g/l epoxiconazole, 125 g/l kresoxim-methyl
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

V závislosti na škodlivom organizme a termíne aplikácie vykazuje protektívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Prípravok je z miesta dopadu rozvádzaný po povrchu rastliny, a tak vytvorí ochrannú vrstvu.

Juwel sa používa na začiatku ochorenia alebo pred vznikom infekcie. Účinkuje mimoriadne dlho, čím zabraňuje vzniku novej infekcie. Rastliny ošetrené Juwelom sú dlhšie zelené a vytvárajú viac asimilátov a tým aj viac zrna. Epoxiconazole patrí do skupiny triazolov a pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha veľmi rýchlo a progresívne. Vedľa menovaných účinkov táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Kresoxim-methyl je fungicídna látka patriaca do skupiny strobilurinov. Účinok kresoxim-methylu je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese, čím je zabránená sporulácia a klíčenie spór.

Počas vegetácie sa môže použiť prípravok aj dvakrát.

Prípravok Juwel je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri vyšších teplotách a nižšej vzdušnej vlhkosti môže vplyvom pridaného hnojiva dôjsť k poškodeniu porastu. Odporúčanie pre aplikáciu DAM 390 (nízky tlak a veľké kvapky) nie sú v súlade s odporúčaním pre aplikáciu fungicídov (vysoký tlak a malé kvapky).

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
cerkosporióza 0,8 - 1 l/ha Prípravok aplikujte preventívne alebo po objavení prvých príznakov choroby. Účinok je mimoriadne dlhý a prípravok spoľahlivo rieši všetky významné choroby cukrovej repy. Dávka vody 200 – 400 l/ha.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
múčnatka trávová 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
múčnatka trávová 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
septorióza pšenice 0,8 - 1 l/ha Aplikáciu Juwelu robíme vždy na začiatku výskytu chorôb. Prípravok je určený predovšetkým pri intenzívne pestovaných obilninách ako prvé fungicídne ošetrenie. Optimálny termín ošetrenia v pšenici je štádium BBCH 37 – 49 (objavenie posledného listu až otvorenie listovej pošvy) v jarnom jačmeni BBCH 37 – 39 (objavenie posledného listu až objavenie jazýčka posledného listu). V prípade silného infekčného tlaku chorôb je vhodné použiť dvojité ošetrenie, v tomto prípade odporúčame aplikáciu prípravku Tango Super alebo Capalo v BBCH 51 – 59. Pokiaľ sú optimálne podmienky pre rozvoj fuzarióz klasov vo fáze kvitnutia (BBCH 61) odporúčame aplikovať prípravok Caramba.
Hore