Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Kelvin® Ultra

herbicíd

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD), ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Základné informácie

Názov Kelvin® Ultra
Formulácia olejová disperzia
Zloženie 40 g/l nicosulfuron
Etiketa Kelvin
Karta bezpečnostných údajov Kelvin-Ultra-KBU
Informácie z katalógu Kelvin-Ultra-katalog

Kelvin®Ultra je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Na ľahkých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty má tiež obmedzené reziduálne pôsobenie (polčas rozpadu cca 10 dní). Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie počas 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Kelvin® Ultra možno použiť s ďalšími registrovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií odporúčame výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku/distribútorom. Vždy rešpektujte požiadavky aplikačných podmienok uvedených na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrôd na jednotlivé účinné látky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
trváce trávy 1,5 l Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie vo fáze 2-4 pravých listov (BBCH 12-14), ježatka kuria vo fáze odnožovania (BBCH 20), pýr plazivý vo fáze 3-4 listov (BBCH 13-14) t.j. pri výške cca 15-20 cm, cirok alepský vzchádzajúci z podzemkov pri výške cca 30 cm. Aplikujte vždy na aktívne rastúce buriny.Proti pýru a niektorým citlivým trávovitým burinám môžete použiť delenú aplikáciu prípravku. Prvé ošetrenie urobte v dávke 1 l.ha-1 v rastovom štádiu 2 listov kukurice a druhú aplikáciu v dávke 0.5 l.ha-1 týždeň po prvom termíne. Dávka vody: 200-400 l.ha-1Maximálny počet ošetrení v roku: 1 alebo 2× pri delenej aplikácii (max 60 g nicosulfuron/ha/rok)delená aplikácia: 40 + 20 g nicosulfuron/ha s minimálnym intervalom medzi aplikáciami 7 dní
Hore