Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kelvin® Ultra

herbicíd

Postrekový herbicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD), ktorý je určený na postemergentné ničenie jednoročných tráv, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Základné informácie

Názov Kelvin® Ultra
Formulácia olejová disperzia
Zloženie 40 g/l nicosulfuron
Etiketa Kelvin
Karta bezpečnostných údajov Kelvin-Ultra-KBU
Informácie z katalógu Kelvin-Ultra-katalog

Kelvin®Ultra je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS), ktorý je nevyhnutný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Na ľahkých pôdach s nízkym obsahom organickej hmoty má tiež obmedzené reziduálne pôsobenie (polčas rozpadu cca 10 dní). Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie počas 2-3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

Kelvin® Ultra možno použiť s ďalšími registrovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií odporúčame výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku/distribútorom. Vždy rešpektujte požiadavky aplikačných podmienok uvedených na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrôd na jednotlivé účinné látky.

Hore