Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kumulus® WG

fungicíd

Sírnatý preventívny fungicíd s vedľajším akaricídnym účinkom na ošetrenie viniča.


Kontaktný fungicídny prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti múčnatke na jabloniach a viniči.

Benefity


  • rýchly nástup účinnosti
  • mimoriadne jemné mletie – nedochádza k poškodzovaniu pletív pri vyšších teplotách
  • krátke obdobie ochrany
  • možnosť kombinácie s ostatnými fungicídmi

Základné informácie

Názov Kumulus® WG
Formulácia granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu
Zloženie 800 g/kg síra
Etiketa Kumulus-WG-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Kumulus-WG-KBU
Informácie z katalógu Kumulus-WG-katalog

Kumulus je sírnatý fungicíd s preventívnym kontaktným účinkom, rýchlym nástupom účinnosti a reziduálnym pôsobením proti hubovým patogénom zo skupiny pravých múčnatiek s vedľajším akaricídnym účinkom.

Prípravok Kumulus WG je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
múčnatka jabloňová 6,0 kg (0,06%) Ošetrenie jabloní sa vykonáva asi 1 týždeň pred kvitnutím v dávke 6 kg/ha, po kvitnutí je vhodný do kombinácií.Prvé ošetrenie je v štádiu myšieho uška, ďalšie v 5 – 10 dňových intervaloch podľa infekčného tlaku. Pri teplotách vyšších ako 25 °C neodporúčame vykonávať ošetrenie. Kumulus WG vykazuje účinok na roztočce a obmedzuje skoré infekcie chrastavitosti. Výhodou je možnosť kombinácie s ostatnými používanými fungicídmi.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
erinóza 2% (15,0 / 20,0 kg) Proti erinóze a akarinóze aplikujeme koncentráciu 1,5 – 2,0 % (15 – 20 kg/ha). Aplikuje sa na začiatku pučania. Ochranná lehota pre stolové hrozno je 3 dni a pre spracovanie na víno 42 dní.
múčnatka viniča 6,0 kg/ha (0,6%) pred kvitnutím, 4 kg/ha (0,4%) po kvitnutí Proti múčnatke aplikujeme Kumulus WG v dávke 4,0 – 6,0 kg/ha pred kvitnutím, 4,0 kg po odkvitnutí. Prvé ošetrenie sa vykonáva pri dosiahnutí 20 cm dĺžky výhonov a ďalej podľa potreby a infekčného tlaku v 5 – 10 dňových intervaloch.
Hore