Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Maraton®

herbicíd


Dlhodobo pôsobiaci herbicíd so spoľahlivou účinnosťou proti burinám.


Herbicídny postrekový prípravok vo forme suspenzného koncentrátu riediteľný vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v obilninách (okrem T. durum).

Benefity


  • rozloženie pracovných operácií vzhľadom na jarné obdobie
  • spoľahlivý účinok na dvojklíčnolistové a trávovité buriny v obilninách
  • žiadne obmedzenie pre následné plodiny
  • vysoká selektivita a možnosť použitia v PHO vodných zdrojov

Základné informácie

Názov Maraton®
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 250 g/l pendimethalin, 125 g/l isoproturon
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Maraton je kombináciou dvoch účinných látok, ktoré vykazujú pozitívny synergický efekt. Účinnú látku pendimethalin prijímajú buriny listami, hypokotylom a čiastočne aj koreňmi. Pendimethalin rýchlo narúša delenie a rast buniek v najmladších pletivách. Výrazná je podpora druhej účinnej látky isoproturonu, ktorá je prijímaná koreňmi a listami. Mechanizmus pôsobenia zaisťuje spoľahlivý herbicídny efekt na trávovité a dvojklíčnolistové buriny aj pri ťažkých klimatických podmienkach po aplikácii.

Kombinácia týchto účinných látok dobre účinkuje aj na neskoro vzchádzajúce buriny a má dlhodobý reziduálny efekt.

Maraton je miesiteľný s kvapalnými hnojivami, herbicídy, rastovými regulátory.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4 l/ha MARATON možno použiť vo všetkých na jeseň vysievaných obilninách okrem T.durum. Raž a tritikale možno ošetrovať len preemergentne t.j. do 3 dní po sejbe. Pšenicu ozimnú a ječmeň ozimný možno ošetrovať preemergentne, ale najvhodnejšie je postemergentné oštrenie t.j. obilnina je vo fáze od 3. listu do konca odnožovania, trávovité a dvojklíčnolistové buriny 2 - 3 listy (najvyššia fáza 4 - 5 listov) a lipkavec 1 praslen.Ozimné obilniny ošetrujte len raz a prípravok nezapracovávajte do pôdy. Všetky druhy obilnín sú na prípravok tolerantné a nehrozí nebezpečie ich poškodenia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4 l/ha MARATON možno použiť vo všetkých na jeseň vysievaných obilninách okrem T.durum. Raž a tritikale možno ošetrovať len preemergentne t.j. do 3 dní po sejbe. Pšenicu ozimnú a ječmeň ozimný možno ošetrovať preemergentne, ale najvhodnejšie je postemergentné oštrenie t.j. obilnina je vo fáze od 3. listu do konca odnožovania, trávovité a dvojklíčnolistové buriny 2 - 3 listy (najvyššia fáza 4 - 5 listov) a lipkavec 1 praslen.Ozimné obilniny ošetrujte len raz a prípravok nezapracovávajte do pôdy. Všetky druhy obilnín sú na prípravok tolerantné a nehrozí nebezpečie ich poškodenia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4 l/ha MARATON možno použiť vo všetkých na jeseň vysievaných obilninách okrem T.durum. Raž a tritikale možno ošetrovať len preemergentne t.j. do 3 dní po sejbe. Pšenicu ozimnú a ječmeň ozimný možno ošetrovať preemergentne, ale najvhodnejšie je postemergentné oštrenie t.j. obilnina je vo fáze od 3. listu do konca odnožovania, trávovité a dvojklíčnolistové buriny 2 - 3 listy (najvyššia fáza 4 - 5 listov) a lipkavec 1 praslen.Ozimné obilniny ošetrujte len raz a prípravok nezapracovávajte do pôdy. Všetky druhy obilnín sú na prípravok tolerantné a nehrozí nebezpečie ich poškodenia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4 l/ha MARATON možno použiť vo všetkých na jeseň vysievaných obilninách okrem T.durum. Raž a tritikale možno ošetrovať len preemergentne t.j. do 3 dní po sejbe. Pšenicu ozimnú a ječmeň ozimný možno ošetrovať preemergentne, ale najvhodnejšie je postemergentné oštrenie t.j. obilnina je vo fáze od 3. listu do konca odnožovania, trávovité a dvojklíčnolistové buriny 2 - 3 listy (najvyššia fáza 4 - 5 listov) a lipkavec 1 praslen.Ozimné obilniny ošetrujte len raz a prípravok nezapracovávajte do pôdy. Všetky druhy obilnín sú na prípravok tolerantné a nehrozí nebezpečie ich poškodenia.
Hore