Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Medax® Max

rastový regulátor

Maximálna flexibilita

Rastový regulátor vo forme vodorozpustných granúl na obmedzenie poliehania pšenice, jačmeňa, raže a tritikale.

Benefity


  • umožňuje optimalizáciu časového plánu
  • redukuje časový stres v jarnej špičke
  • možnosť neskoršej aplikácie na zaistenie bohatej a kvalitnej úrody
  • ochraňuje plodiny a zabraňuje ich poškodeniu

Základné informácie

Názov Medax® Max
Formulácia vodorozpustné granule
Zloženie 75 g/kg trinexapac-ethyl, 50 g/kg prohexadione-ca
Etiketa Medax© Max etiketa
Karta bezpečnostných údajov Medax© Max KBU
Informácie z katalógu Medax© Max informácie z katalógu

Prípravok Medax Max je určený na obmedzenie poliehania obilnín.

Mechanizmus účinku spočíva v tom, že obe účinné látky, prohexadione-calcium a trinexepac-ethyl, blokujú biosyntézu giberelínov – rastlinných hormónov, ktoré majú hlavnú úlohu pri zväčšovaní buniek, pri predlžovacom raste, a teda aj pri celkovom vegetatívnom raste rastliny.

Prípravok Medax Max je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Dam 390Kvapalné hnojiváFungicídyInsekticídyHerbicídyGraminicídy
áno*ánoáno, napr. Capalo, Opera Topánoáno, napr. Arratnie

Hore