Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Opera® Top

fungicíd

Prvý fungicídny prípravok s AgCelence efektom v obilninách.

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme suspenznej emulzie na ochranu jačmeňa jarného proti rynchospóriovej škvrnitosti a hnedej škvrnitosti jačmeňa.

Benefity


  • rýchla a dlhotrvajúca fungicídna účinnosť
  • dokonalá odolnosť voči zmytiu dažďom
  • nová úroveň vo fyziológii rastlín
  • jedinečná ochrana rastlín pred stresovými faktormi
  • prípravok zo skupiny AgCelence

Základné informácie

Názov Opera® Top
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 85 g/l pyraclostrobín, 62,5 g/l epoxiconazole
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Opera® Top je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym pôsobením proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres) a rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis) v jačmeni jarnom.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurinov a je fungicídnou účinnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne, priamo v mieste infekcie.

Strobiluriny pôsobia v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušujú prenos elektrónov (pôsobí na tzv. Komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu.

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylasy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, je systémovou fungicídnou účinnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Po aplikácii epoxiconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorých funkciu blokuje, čo má za následok, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Obmedzuje teda rast mycélia a sporuláciu húb.

Prípravok Opera Top je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hnedá škvrnitosť jačmeňa 2,0 l /ha Proti listovým chorobám aplikujte prípravok Opera Top pri prvom výskyte choroby, prevažne vo fáze BBCH 25 - 69 (5. odnož až koniec kvitnutia).Pri silnom a opakovanom napadnutí ošetrenie opakujte.
rynchospóriová škvrnitosť jačmeňa 2,0 l /ha Proti listovým chorobám aplikujte prípravok Opera Top pri prvom výskyte choroby, prevažne vo fáze BBCH 25 - 69 (5. odnož až koniec kvitnutia).Pri silnom a opakovanom napadnutí ošetrenie opakujte.
Hore