Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Osiris® Top

fungicíd

Inovatívny fungicídny prípravok voči chorobám listov a klasov obilnín

Postrekový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym účinkom vo forme emulzného koncentrátu (EC) proti listovým a klasovým chorobám obilnín.

Benefity


  • originálna formulácia s neuveriteľnou zmáčanlivosťou
  • rýchly príjem a distribúcia účinných látok
  • vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
  • registrácia a použitie vo všetkých obilninách

Základné informácie

Názov Osiris® Top
Formulácia emulzný koncentrát (EC)
Zloženie 27,5 g/l metconazole, 37,5 g/l epoxiconazole
Etiketa Osiris-Top-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Osiris-Top-KBU
Informácie z katalógu OsirisTop-katalog

Osiris je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný v celej rastline, má protektívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, rast mycélia a sporuláciu.

V pšenici ozimnej a pšenici jarnej účinkuje proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), septoriózam (Septoria spp), hrdzi pšeničnej (Puccinia recondita) a fuzariózam klasov (Fusarium spp.).

V jačmeni jarnom účinkuje proti múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres) a rynchospóriovej škvrnitosti (Rhynchosporium secalis). V raži ozimnej a tritikale účinkuje proti múčnatke trávovej, septoriózam, hrdzi ražnej a rynchospóriovej škvrnitosti.

V ovse účinkuje proti múčnatke trávovej a hrdzi ovsenej (Puccinia coronata). Obe účinné látky - epoxiconazole aj metconazole patria medzi DMI – fungicídy, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach.

Účinkujú ako inhibítory demethylácie - blokujú syntézu C 14 - demethylázy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, obmedzujú rast mycélia a sporuláciu húb. Epoxiconazole má širokospektrálnu systémovú pôsobnosť s preventívnym kuratívnym a eradikatívnym účinkom.

Účinná látka metconazole pôsobí hĺbkovo a systémovo, vykazuje dobrý preventívny a kuratívny účinok (chráni listy pred ale i po infekcii). Výrazná perzistencia účinnej látky zaisťuje dlhodobú účinnosť, obzvlášť proti fuzariózam klasov.

Prípravok Osiris je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
fuzariózy klasov 2,0 – 3,0 l Proti fuzariózam klasov prípravok aplikujte od začiatku do konca kvitnutia (BBCH 61-69), najlepšie 1 – 2 dni po daždi. Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenie opakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanú ochrannú dobu. Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia.Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typuazolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.
hrdze 2,0 – 3,0 l Proti chorobám ošetrujte v dobe objavenia prvých príznakov do koncakvitnutia (BBCH 25 – 69). Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenieopakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanúochrannú dobu. Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia. Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu azolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.
múčnatka trávová 2,0 – 3,0 l Proti chorobám ošetrujte v dobe objavenia prvých príznakov do koncakvitnutia (BBCH 25 – 69).Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenieopakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanúochrannú dobu. Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevzniklarezistencia.Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typuazolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cykluhuby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinnýchlátok.
septorióza pšenice 2,0 – 3,0 l Proti chorobám ošetrujte v dobe objavenia prvých príznakov do koncakvitnutia (BBCH 25 – 69). Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenieopakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanúochrannú dobu. Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevznikla rezistencia. Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu azolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cyklu huby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinných látok.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdze
múčnatka trávová
septorióza pšenice 2,0 – 3,0 l Proti chorobám ošetrujte v dobe objavenia prvých príznakov do koncakvitnutia (BBCH 25 – 69). Pri silnom a opakovanom napadnutí hubovými chorobami ošetrenieopakujte. Treba brať do úvahy predpokladaný termín zberu a predpísanúochrannú dobu. Prípravok odporúčame použiť maximálne 2 krát za sezónu, aby nevzniklarezistencia.Neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typuazolu inak než preventívne alebo čo najskôr v priebehu životného cykluhuby. Nespoliehajte sa len na kuratívny potenciál tohto typu účinnýchlátok.
Hore