Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pictor®

fungicíd

Spoľahlivý fungicídny ochranca vašich porastov repky a slnečnice voči hubovým chorobám.

Kombinovaný fungicíd na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe, plesni sivej a fómovej hnilobe koreňového kŕčku a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe, plesni sivej, alternáriovej škvrnitosti a Phomopsis helianthii.

Benefity


  • vynikajúca účinnosť proti všetkým dôležitým chorobám repky a slnečnice
  • vysoká flexibilita použitia
  • moderná formulácia – vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom
  • jasne preukázateľný vplyv na výšku úrody
  • neškodný voči včelám

Pictor® - najpoužívanejšie fungicídne riešenie

BASF začala rozvíjať Pictor® v roku 2003 ako fungicíd pre ošetrenie repky. Vzhľadom k podobnosti v príslušnom spektre ochorení, Pictor® rýchlo začal byť testovaný aj pre ochranu slnečnice.

Vykonali sme viac 600 štúdií a pokusov v rôznych krajinách. Pokusy boli vykonané v BASF aj samotnými farmármi. Pictor® pôsobí na trhu od roku 2007 v Maďarsku a nasledovalo uvedenie v ďalších 10 krajinách. Poľnohospodári využívajúci tento fungicíd sú s ním spokojní kvôli zdravým plodinám a vysokým výnosom. Tisíce našich zákazníkov používajú Pictor® a odporúčajú ho ako spoľahlivého ochrancu porastov aj ďalším pestovateľom repky a slnečnice.

Spoľahlivý ochranca Vašich porastov!

Tisíce

skúsených farmárov, ktorí používajú Pictor

506

úspešných pokusov v repke olejnej

126

úspešných pokusov v slnečnici

2,224,111

úspešne ošetrených hektárov

Ochrana slnečnice

"Chcete vedieť, moje tajomstvo úspešného pestovania plodín? Je to môj spoľahlivý dlhoročný partner a ochranca mojich porastov: Pictor®.

 Pictor® dodáva vitalitu plodinám a zvyšuje výnos, vďaka AgCelence® efektu. "

placeholder: "ochrana_slnecnice_pictor"

Ochrana repky

“Pictor® je spoľahlivé riešenie proti všetkým chorobám v čase kvitnutia a pomáha mi vyhnúť sa stratám na úrode.
Hlavnou výhodou je pre mňa to, že sa na Pictor® môžem vždy spoľahnúť. "

placeholder: "ochrana_repky_pictor"

Pictor® - testovaný a doporučený tisíckou poľnohospodárov

Pictor® bol uvedený na trh v Maďarsku v roku 2007 a potom nasledovalo uvedenie v 10 ďalších krajinách. Od tej doby bolo viac ako 2,2 milióna hektárov ošetrených fungicídom Pictor® tisíckami poľnohospodárov. V priebehu rokov, ošetrená plocha s prípravkom Pictor® stále rastie, čo ukazuje, že poľnohospodári, ktorí vyskúšali Pictor® boli spokojní, opakovane ho použili a doporučili ďalej. Dôverujte Pictoru pre úspešné pestovanie olejnín.

Repka

Viac ako 10 rokov skúseností

Vývoj prírpavku Pictor® začal už v roku 2003, aj keď jeho uvedenie na trh bolo až v roku 2007. Odvtedy BASF testuje Pictor®, aby čo najviac overila výkonnosť a tiež výhody produktu. V priebehu posledných 12 rokov sme vykonali viac ako 600 štúdií v celej Európe, s úzkou spoluprácou technikou z BASF, inštitúciami a ďalšími externými partnermi. Vzhľadom k tejto rozshiahlej štúdii môžeme potrvdiť, že Pictor® neustále zvyšuje výnosový potenciál, ktorý je možno dosiahnuť.

Pictor® ochrana, ktorá sa oplatí

Pre účinnú ochranu proti sklerotínii potrebujeme aplikovať protektívne, to znamená, že ešte pred objavením sa príznakov. V prípade, že počasie nepraje vývoju choroby, ktorá by ohrozovala úrodu, s Pictor®, vďaka jeho AgCelence® efektu, zvyšuje výnos plodiny. Tieto tvrdenia boli podložené našim niekoľkoročným výskumom. Preto aplikácia Pictoru nie je nikdy bez výhody.

Výnos - Pictor® porovnanie so štandardami

V priebehu rokov boli na trh uvedené aj rôzne iné prípravky. Po dlhú dobu bola kombinácia SDHI (boscalid) a Stobilurin (dimoxystrobin) jedinečná, ktorá poskytovala viditeľne neprekonateľný výkon. Ale ani novšie kombinácie iných látok z triedy SDHI nevykazujú lepší výkon ako Pictor®. Dôverujte Pictoru, prípravok, ktorý je skúsený a neporazený vo výkone.

Slnečnica

Viac ako 10 rokov skúseností

BASF začala vyvíjať Pictor® v roku 2003 ako nový fungicíd pre repku olejnú. Vzhľadom k podobnosti v spektre ochorení, krátko potom začali aj prvé pokusy Pictor® v slnečnici. Od tej doby bolo vykonaných viac ako 100 štúdií, aby me získali dostatočné skúsenosti s prípravkom Pictor® aj v slnečnici.

Pictor® ošetrenie, ktoré sa oplatí

Slnečnica sa pestuje najmä v letných mesiacoch v suchých oblastiach, v dôsledku tohto sa tlak chorôb líši sezónu od sezóny. Avšak pre účinnú kontrolu chorôb je potrebné aplikovať fungicíd protektívne (pred infekciou). Ako je vidieť v grafe, Pictor® preukázal v posledných rokoch konzistentné zvýšenie výnosu v rokoch s vysokým tlakom chorôb, ale aj v suchých rokoch. Vďaka AgCelence® efketu, Pictor® zvýšuje výnosy.

Výnos - Pictor® porovnanie so šatndardmi

Konkurenčné produkty vstúpili na trh v posledných niekoľkých rokoch. Väčšina z nich je kombináciou strobilurinu a azolu, zatiaľ čo Pictor® je jedinečnou kombináciou SDHI (boscalid) a strobilurinu (dimoxystrobin). To ukazuje výhody v porovnaní s inými výrobkami - spojenie dvoch silných účinných látok, ktoré vykazuje najlepší výkon v širokom spektre ochorení, s možnosťou flexibilnej aplikácie a dlhodobou účinnosťou. Toto všetko vedie k najlepšej ochrane vašej investície, tak prečo riskovať?

Základné informácie

Názov Pictor®
Formulácia suspenzný koncentrát
Zloženie 200 g/l dimoxystrobin, 200 g/l boscalid
Etiketa Pictor-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Pictor-KBU
Informácie z katalógu Pictor-katalog

Fungicídny prípravok vo forme suspenzného koncentrátu (SC) na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea) a fómovej hnilobe koreňového kŕčku (fómové černanie stoniek Phoma lingam) a slnečnice ročnej proti bielej hnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), plesni sivej (Botrytis cinerea), alternáriovej škvrnitosti slnečnice (Alternaria spp.) a Phomopsis helianthii.

Účinná látka dimoxystrobin patrí do chemickej skupiny strobilurínov, ktorá pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov. Dimoxistrobin je systémová účinná látka, ktorá preniká cez povrch listu do pletív rastliny a ovplyvňuje rast a vývoj patogénu. Účinkuje preventívne, kuratívne a eradikatívne.

Boscalid je účinná látka zo skupiny anilidov. Pôsobí ako inhibitor dýchania hubových organizmov, avšak v inom mieste metabolizmu než strobiluríny. Boscalid je systémová účinná látka, časť účinnej látky sa translaminárne dostáva na spodok listu a zvyšná časť je akropetálne presúvaná do vrcholov a okrajov listov. Tak sú chránené aj tie časti rastliny, ktoré postrek priamo nezasiahol. Obe látky pôsobia systémovo, vykazujú preventívny aj kuratívny účinok, tzn. že chránia rastlinu pred infekciou, ale tiež po infekcii.

Prípravok Pictor je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
biela hniloba 0,3 l - 0,5 l Ošetrenie proti bielej hnilobe sa uskutočňuje od začiatku kvitnutia do plného kvitnutia (fáza 61 – 65 podľa BBCH).Kvitnúci porast repky ošetrujte proti bielej hnilobe v bezletovom čase včiel – neskôr večer, skoro ráno. maximálne 2x za sezónu
pleseň sivá 0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia. max 2x za sezónu
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
alternáriová škvrnitosť 0,3 - 0,5 l Proti alternáriovej škvrnitosti slnečnice je prípravok doporučené aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný).
biela hniloba 0,3 l - 0,5 l Pictor pôsobí najlepšie preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia. Proti bielej hnilobe je možné prípravok aplikovať vo fáze BBCH 51 (fáza hviezdy – kvetný puk rozpoznateľný), ale tiež až vo fáze BBCH 61 (začiatok kvitnutia). Pri vysokom infekčnom tlaku je možné uskutočniť aplikáciu v oboch termínoch. maximálne 2x za sezónu
pleseň sivá 0,3 - 0,5 l/ha Pictor pôsobí najlepšie preventívne, alebo pri prvých príznakoch napadnutia. max 2x za sezónu
Hore