Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Polyram® WG

fungicíd

Organický kontaktný fungicíd so širokým spektrom účinnosti

Postrekový prípravok vo forme vodorozpustného granulátu proti hubovým chorobám zemiakov, viniča, jadrovín a klinčekov.

Benefity  • rýchly počiatočný účinok a dlhý reziduálny efekt
  • pre úspešné použitie ja ideálna preventívna aplikácia
  • široké spektrum účinnosti
  • vhodný do kombinácie s inými fungicídmi

Základné informácie

Názov Polyram® WG
Formulácia vodorozpustný granulát
Zloženie 70 % metiram
Etiketa PolyramWG-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Polyram-WG-KBU
Informácie z katalógu Polyram-WG-katalog

Polyram WG je organický kontaktný fungicíd zo skupiny dithiocarbamátov, ktoré inhibujú rast mycélia a tým bránia jeho preniknutiu do rastlinných pletív. Prípravok má široké spektrum účinnosti, rýchly počiatočný účinok kombinovaný s dlhým reziduálnym efektom. Predpokladom pre úspešné pooužitie je preventívna aplikácia, prípravok nemá kuratívne účinky.

Prípravok Polyram je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
chrastavitosť jabĺk 2 - 3 kg Proti chrastavitosti v jadrovinách ošetrujeme preventívne vo fáze myšieho uška, na ďalšie ošetrenie použijeme fungicíd Tercel. Dávka vody by mal zodpovedať 500 l na 1 m výšky koruny, minimálne však 400 l/ha. Z hrušiek je na Polyram WG citlivá odroda Konference.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
hrdza klinčeková 2 - 3 kg Postrek proti hrdzi klinčekov sa uskutočňuje preventívne a je potrebné ho opakovať v sedemdňových intervaloch. Doporučujeme najskôr overiť na menšom počte rastlín citlivosť v miestnych podmienkach.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
peronospóra viniča 2 - 3 kg Počet ošetrení proti peronospóre sa riadi priebehom počasia. Dávka vody na hektár je 600 – 2000 l. Výhodné je použiť kombináciu s prípravkom Kumulus WG v období pučania a pred kvitnutím, následne s prípravkom Discus pred kvitnutím a na konci kvitnutia.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
pleseň zemiakov 2 kg/ha Postrek proti plesni zemiakovej sa vykonáva podľa potreby a signalizácie. Je potrebné ho opakovať v intervale 10 – 14 dní. Dávka vody na hektár predstavuje 300 – 400 litrov. Prípravok nie je vhodný na posledné ošetrenie zemiakov.
Hore