Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pulsar® 40

herbicíd

Postemergentné herbicídne riešenie v strukovinách a v slnečnici – technológia Clearfield.

Postrekový selektívny herbicíd určený na ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v sóji a v slnečnici (len odrody technológie Clearfield®).

Benefity


  • možnosť bezpečnej postemergentnej aplikácie v Clearfield odrodách slnečnice
  • kontaktný a reziduálny účinok
  • výborná účinnosť prípravku aj v suchých podmienkach
  • spoľahlivá regulácia jedno a dvojklíčnolistových burín
  • najlepšie postemergentné riešenie burinového spektra v sóji
  • jednoduché dávkovanie, ľahká a rýchla manipulácia

Základné informácie

Názov Pulsar® 40
Formulácia kvapalný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 40 g/l imazamox
Etiketa Pulsar-40-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Pulsar-40-KBU
Informácie z katalógu Pulsar-40-katalog

Pulsar 40 je širokospektrálny herbicíd, jeho účinná látka je prijímaná listami a koreňmi, prúdom živín a asimilátov je rozvádzaná do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4 - 6 týždňov hynú. Zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín sa môže herbicídny účinok prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Prípravok Pulsar 40 je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi, fungicídmi a rastovými regulátormi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 1 - 1,2 l/ha Pulsar 40 aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2 – 6 listov. Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny je, keď sú vo fáze 2 – 4 párov pravých listov a trávy majú 1 – 1,5 listu. Za optimálnych vlhkostných podmienok je dávka prípravku Pulsar 40 1,2 l/ha. V suchších podmienkach a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,6 + 0,6 l/ha. Pulsar 40 môže tiež byť použitý ako následná aplikácia po preemergentnom herbicídnom prípravku (napr. WING P v dávke 4,0 l/ha).
jednoročné trávy 1 - 1,2 l/ha Pulsar 40 aplikujte pri slnečnici v rastovej fáze 2 – 6 listov. Najlepší účinok na dvojklíčnolistové buriny je, keď sú vo fáze 2 – 4 párov pravých listov a trávy majú 1 – 1,5 listu. Za optimálnych vlhkostných podmienok je dávka prípravku Pulsar 40 1,2 l/ha. V suchších podmienkach a etapovitom vzchádzaní burín môžeme použiť delenú aplikáciu 0,6 + 0,6 l/ha. Pulsar 40 môže tiež byť použitý ako následná aplikácia po preemergentnom herbicídnom prípravku (napr. WING P v dávke 4,0 l/ha).
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 0,8 + 1 l/ha (TM) Basagran 600 alebo 0,8 - 1,0 l (skorá postemergentná aplikácia) Prípravok Pulsar 40 aplikujte v štádiu 1 - 3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 13 – 14. Najlepší účinok dosiahnete, ak budete ošetrovať v štádiu 1-1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín. Porast sóje by nemal byť vyšší ako 5 cm.
jednoročné trávy 0,8 + 1 l/ha (TM) Basagran 600 alebo 0,8 - 1,0 l (skorá postemergentná aplikácia) Prípravok Pulsar 40 aplikujte v štádiu 1 - 3 pravých listov burín (skorá postemergentná aplikácia), maximálne do fázy BBCH 13 – 14. Najlepší účinok dosiahnete, ak budete ošetrovať v štádiu 1-1,5 listu jednoročných tráv a 2 pravých listov dvojklíčnolistových burín. Porast sóje by nemal byť vyšší ako 5 cm.
Hore