Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pyramin® Turbo

herbicíd

Pôdny selektívny herbicíd určený na reguláciu dvojklíčnolistových burín v cukrovej repe.

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe.

Benefity


  • pôdna a čiastočne kontaktná účinnosť
  • možnosť preemergentnej a postemergentnej aplikácie
  • úplne selektívny k cukrovej repe
  • výrazne rozširuje a zosilňuje herbicídny účinok postemergentých aplikácii

Základné informácie

Názov Pyramin® Turbo
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát
Zloženie 520 g/l chloridazon
Etiketa PyraminTurbo-etiketa
Karta bezpečnostných údajov Pyramin-Turbo-KBU
Informácie z katalógu Pyramin-Turbo-katalog

Pyramin Turbo vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením je príjmaný koreňmi klíčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po ňom zahynú. Účinná látka narušuje priebeh Hillovehj reakcie a buriny postupne zastavujú fotosyntézu. Postrek po vzídení má nádej na úspech len vtedy, ak sú buriny v štádiu klíčnych , nanajvýš však dvoch pravých listov.

Účinnosť pyraminu Turbo trvá obvykle 6 – 8 týždňov. Pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom sú predpokladom pre uspokojivý účinok.

Repa cukrová a kŕmna znáša Pyramin® Turbo veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny prísušok, je ho nutné rozrušiť do 3 – 4 dní pred vzídením , aby sa nepoškodili klíčiace rastliny.

Prípravok Pyramin Turbo je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a isekticídmi.Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými honojivami preverte, nemiešajte s hnojivom Solubor.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4,1 - 5,0 l Po výseve pred vzídením: Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia Pyraminu Turbo bezprostredne po sejbe dávkou 4,1 - 5 l/ha na ešte vlhkú pôdu najistejším spôsobom použitia. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom na nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzchádzania repy neošetrujte.Po vzídení:Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmáčadlom ošetrujte vo fáze klíčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicídnu účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení a s ohľadom na to zvoľte aj optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 4,1 - 5,0 l V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred sejbou s následným zapracovaním (do hĺbky 2-3 cm) a to 4,1 - 5 l/ha Pyraminu Turbo.V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelnými zrážkami:a.) pred sebou aplikujte plošne 2,2 l/ha Pyraminu Turbo a poslednou predsejbovou operáciou zapracujte do hĺbky 3 cm.b.) pri sejbe aplikujte plošne 3 l/ha alebo pásovo Pyramin Turbo, s uvážením podľa miestnych skúseností.Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg/ha a možno ho aplikovať 1x za 3 roky. Po výseve pred vzídením:Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach je aplikácia Pyraminu Turbo bezprostredne po sejbe dávkou 4,1 - 5 l/ha na ešte vlhkú pôdu najistejším spôsobom použitia. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom na nepredvídateľné počasie neistý. V dobe vzchádzania repy neošetrujte.Po vzídení:Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmáčadlom ošetrujte vo fáze klíčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicídnu účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení a s ohľadom na to zvoľte aj optimálny termín aplikácie. Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.
Hore