Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Pyramin®

herbicíd

Pôdny selektívny herbicíd určený na reguláciu dvojklíčnolistových burín v cukrovej repe.

Postrekový prípravok vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu na ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín v cukrovej a kŕmnej repe.

Benefity

  • pôdna a čiastočne kontaktná účinnosť
  • možnosť preemergentnej a postemergentnej aplikácie
  • úplne selektívny k cukrovej repe
  • výrazne rozširuje a zosilňuje herbicídny účinok postemergentých aplikácii

Základné informácie

Názov Pyramin®
Formulácia tekutý dispergovateľný koncentrát pre riedenie vodou
Zloženie 430 g/l chloridazon
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Pyramin Turbo vniká do rastliny koreňmi a listami. Pri ošetrení pred vzídením je prijímaný koreňmi klíčiacich burín, ktoré ešte pred vzídením alebo krátko po ňom zahynú. Účinná látka narušuje priebeh Hillovej reakcie a buriny postupne zastavujú fotosyntézu. Postrek po vzídení má nádej na úspech len vtedy, ak sú buriny v štádiu klíčnych, nanajvýš však dvoch pravých listov.

Účinnosť Pyraminu Turbo trvá obvykle 6 – 8 týždňov. Pri aplikácii na suchý povrch pôdy sa hlavný účinok dostaví až po dažďových zrážkach. Včasná sejba, jemne a rovnomerne pripravená pôda s dobre uzatvoreným povrchom sú predpokladom na uspokojivý účinok. Repa cukrová a kŕmna znáša Pyramin Turbo veľmi dobre. Ak sa vytvorí pôdny prísušok, je ho nutné rozrušiť do 3 – 4 dní pred vzídením, aby sa nepoškodili klíčiace rastliny.

Prípravok Pyramin FL je kompatibilný s bežne používanými herbicídmi a isekticídmi.Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými honojivami preverte, nemiešajte s hnojivom Solubor.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 5,0 - 6,0 l V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred sejbou s následným zapracovaním, a to 5-6 l.ha-1 Pyraminu FL (zapracovať do hĺbky 2-3 cm).V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelným rozdelením zrážok:a.) pred výsevom aplikujte plošne 4,5 l Pyraminu FL a zapracujte ho poslednou predsejbovou operáciou do hĺbky 3 cm,b.) pri sejbe dodajte plošne 3 l.ha-1 alebo aplikujte pásovo Pyramin FL s uvážením podľa miestnych skúseností.Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha-1 a možno ho aplikovať 1x za 3 roky.Po výseve pred vzídením:Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach sa osvedčila táto aplikácia: normálne sa ošetruje Pyraminom FL bezprostredne po sejbe dávkou 5-6 l.ha-1. Tento spôsob, na ešte vlhkú pôdu, je najistejším spôsobom použitia Pyraminu FL. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom k nepredvídateľnému počasiu neistý.V dobe vzchádzania repy neošetrujte.Po vzídení:Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmáčadlom ošetrujete vo fáze klíčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicídnu účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení repy, a s ohľadom na to zvoľte aj optimálny termín aplikácie.Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.
Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
dvojklíčnolistové buriny 5,0 - 6,0 l V oblastiach s pravidelným suchom alebo pri neskoršej sejbe repy sa osvedčila aplikácia pred sejbou s následným zapracovaním, a to 5-6 l.ha-1 Pyraminu FL (zapracovať do hĺbky 2-3 cm).V oblastiach s každoročne sa meniacou vlhkosťou pôdy a s nepravidelným rozdelením zrážok:a.) pred výsevom aplikujte plošne 4,5 l Pyraminu FL a zapracujte ho poslednou predsejbovou operáciou do hĺbky 3 cm,b.) pri sejbe dodajte plošne 3 l.ha-1 alebo aplikujte pásovo Pyramin FL s uvážením podľa miestnych skúseností.Maximálne množstvo účinnej látky chloridazon nesmie prekročiť 2,6 kg.ha-1 a možno ho aplikovať 1x za 3 roky.Po výseve pred vzídením:Pri dostatočnej vlhkosti a pravidelných jarných zrážkach sa osvedčila táto aplikácia: normálne sa ošetruje Pyraminom FL bezprostredne po sejbe dávkou 5-6 l.ha-1. Tento spôsob, na ešte vlhkú pôdu, je najistejším spôsobom použitia Pyraminu FL. Neskoršie ošetrenie asi až do doby 3 dní pred vzídením repy je možné, jeho výsledok je však vzhľadom k nepredvídateľnému počasiu neistý.V dobe vzchádzania repy neošetrujte.Po vzídení:Proti dvojklíčnolistovým burinám v zmesi so zmáčadlom ošetrujete vo fáze klíčnych alebo maximálne dvoch pravých listov burín. Pretože každý mechanický zásah do porastu môže znížiť herbicídnu účinnosť, neošetrujte bezprostredne pred a pri jednotení repy, a s ohľadom na to zvoľte aj optimálny termín aplikácie.Proti neskorému výskytu burín aplikujte až po vyjednotení, prípadne po poslednom plečkovaní.
Hore