Poľnohospodárske riešenia
Poľnohospodárstvo

Kontakt

Retengo® Plus

fungicíd

Fungicíd kombinujúci ochranu proti chorobám so silným fyziologickým efektom pre vyššiu kvalitu aj výnos kukurice

Kombinácia najzelenšieho strobilurínu - pyraclostrobin a osvedčeného epoxiconazolu pre preventívny a kuratívny účinok proti hubovým chorobám.

Benefity

  • Chráni proti chorobám kukurice aj pred stresom spôsobeným suchom, vysokými teplotami, nadmerným slnečným žiarením, zamokrením pozemkov a mechanickým poškodením, znižuje napadnutie fusarii a obsah mykotoxínov v silážnej hmote
  • Zvýšuje výnos silážnej kukurice a kvalitu silážovanej hmoty vďaka fyziologickému efektu pyraclostrobin, vyššia produkcia bioplynu z kukurice
  • Viac škrobu a menej lignínu v siláži = vyššia krmivárska hodnota kukurice

Základné informácie

Názov Retengo® Plus
Formulácia suspenzná emulzia
Zloženie 50 g/l epoxiconazole, 133 g/l pyraclostrobin
Etiketa placeholder_file
Karta bezpečnostných údajov placeholder_file
Informácie z katalógu placeholder_file

Retengo® Plus je systémovo pôsobiaci fungicíd, ktorý obsahuje dve účinné látky. Tie sú prijímané nadzemnými časťami rastlín a následne rozvádzané do celej rastliny.

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Má translaminárny a lokálne – systémový účinok. Pyraclostrobin pôsobí v mitochondriách bunky, kde v procese dýchania na špecifických miestach prerušuje prenos elektrónov (pôsobí na tzv. komplex III). Inhibuje sporuláciu, rast spór a mycélia húb. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin najmä v období rastu.

Účinná látka epoxiconazole je zo skupiny triazolov, pôsobí systémovo a má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Blokuje syntézu C-14-demethylázy, a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Rast huby je tak ihneď a dlhodobo pozastavený. Prípravok Retengo® Plus pôsobí proti hubovým chorobám kukurice ako helmintosporióza kukurice (Setosphaeria turcica) a hrdza kukuričná (Puccinia sorghi). Okrem toho má pozitývny vplyv na fyziologické procesy ošetrovaných rastlín, čo spôsobuje, že listová plocha je dlhšie zelená (tzv. green effect).

Prípravok Retengo® Plus je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Doporučujeme najprv urobiť skúškuna miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

Informácie o plodinách a škodcoch

Škodci Odporúčaná dávka Termín aplikácie Počet aplikácií
helmintosporióza kukurice 1,5 l/ha Proti hubovým chorobám kukurice aplikujte prípravok Retengo® Plus vo fáze BBCH 30 – 65, na začiatku infekcie. Ideálny termín ošetrenia je, keď má kukurica výšku cca 80 cm. Prípravok má vedľajšie fyziologické účinky na rastliny, zvyšuje ich odolnosť voči abiotickým faktorom, ako sú klimatické výkyvy, sucho, mráz a podobne. Zvyšuje výnos a kvalitatívne parametre úrody, ktoré majú význam ako pre živočíšnu výrobu tak aj pre produkciu bioplynu. Prípravok vykazuje vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov, listová plocha je dlhšiu dobu zelená (tzv. green effect). Prípravok odporúčame použiť maximálne 1 krát za sezónu.
hrdza kukuričná 1,5 l/ha Proti hubovým chorobám kukurice aplikujte prípravok Retengo® Plus vo fáze BBCH 30 – 65, na začiatku infekcie. Ideálny termín ošetrenia je, keď má kukurica výšku cca 80 cm. Prípravok má vedľajšie fyziologické účinky na rastliny, zvyšuje ich odolnosť voči abiotickým faktorom, ako sú klimatické výkyvy, sucho, mráz a podobne. Zvyšuje výnos a kvalitatívne parametre úrody, ktoré majú význam ako pre živočíšnu výrobu tak aj pre produkciu bioplynu. Prípravok vykazuje vplyv na predĺženie vegetačného obdobia ošetrovaných porastov, listová plocha je dlhšiu dobu zelená (tzv. green effect). Prípravok odporúčame použiť maximálne 1 krát za sezónu.
Hore